Veřejná zakázka: UK-FF – Elektronické informační služby

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1301
Systémové číslo VZ: P18V00000466
Evidenční číslo zadavatele: 2018/012
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 29.05.2018
Nabídku podat do: 21.06.2018 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: UK-FF – Elektronické informační služby
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zejména zajištění odborných elektronických periodik pro potřeby zadavatele a jeho knihovních fondů.
Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí ZD.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Zadavatel potřebuje pro svou činnost konkrétní elektronické informační zdroje. Jediným výhradním vlastníkem, producentem a distributorem předmětných elektronických zdrojů pro Českou republiku je společnost EBSCO Information Services s.r.o., se sídlem: Karmelitská 52, 110 00, Praha, IČO: 49621823, (dále jen „dodavatel“).
  Předmět této veřejné zakázky může být tedy plněn z důvodu ochrany výhradních práv k elektronickým informačním zdrojům pouze dodavatelem. Zadavatel touto výzvou k jednání oznamuje dodavateli svůj úmysl zadat veřejnou zakázku na služby v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s § 63 odst. 3 písm. c) ZZVZ, jelikož nelze využít jiného postupu a zadavatel nestanovil zadávací podmínky veřejné zakázky s cílem vyloučit hospodářskou soutěž.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  nám. Jana Palacha 2
  116 38 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 631950

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky