Veřejná zakázka: LF HK - CORE FACILITIES - Software

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1345
Systémové číslo: P18V00000510
Evidenční číslo zadavatele: LFHKCF0035
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 07.06.2018
Nabídku podat do: 24.07.2018 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LF HK - CORE FACILITIES - Software
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění části 1 veřejné zakázky je poskytnutí software pro statistické zpracování dat s jejich současnou grafickou prezentací ve standardu mezinárodních biomedicínkých časopisů s impakt faktorem.
Předmětem plnění části 2 veřejné zakázky je poskytnutí software pro statistické zpracování dat umožňující párové a nepárové t-testy - výpočet hladiny významnosti, interval spolehlivosti, 1 faktorová ANOVA (i pro opakovaná měření), neparametrická ANOVA, vícefaktorová ANOVA (i pro opakovaná měření), Fisherův přesný test, chi-kvadrat test, Z-test, McNemarův test, Kaplan-Meierova analýzu přežití, Coxova regresi, znaménkový test, lineární regresi, nelineární regresi, korelaci. Software obsahuje funkce pro přípravu dat.
Předmětem plnění části 3 veřejné zakázky je poskytnutí celofakultní multilicence software pro statistické zpracování dat umožňující zpracování základních popisných charakteristik, testování hypotéz pomocí běžných parametrických i neparametrických testů, včetně analýzy časových řad metodou ARIMA, analýzy ROC křivek a výpočtu síly testu pro t-testy, ANOVU, chí-kvadrát test, Pearsonovu korelaci a analýzu přežívání.
Předmětem plnění části 4 veřejné zakázky je poskytnutí software pro statistické zpracování dat umožňující pokročilou analýzu síly testu i u neparametrických testů (Mann-Whitney, Wilcoxon, Welch, Kruskal-Wallis).
Předmětem plnění části 5 veřejné zakázky je poskytnutí software pro statistické zpracování dat umožňující pokročilou analýzu časových řad pomocí metod ARIMA a GARCH, včetně analýzy vlivu intervencí v průběhu časové řady.
Předmětem plnění části 6 veřejné zakázky je poskytnutí software pro správu referencí a citací umožňující zejména přehlednou organizaci citačních zdrojů podle požadavků jednotlivých autorů (tvorbu knihoven a jejich třídění), jednoduché a rychlé vkládání citací do textu s automatickým vytvářením seznamu použitých publikací na konci textu ve zvoleném formátu, citační manažer musí mít jako doplněk pro MS Word 2016 (musí být integrován např. jako tlačítko v liště MS Word pro základní operace s citacemi). Citační manažer musí být napojen na online databáze (především PubMed).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 465 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  Šimkova 870
  500 03  Hradec Králové
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-008938

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy