Veřejná zakázka: UK-FF – Bezdrátová poslechová zařízení, nabíjecí a přenosový kontejner pro bezdrátová poslechová zařízení do výuky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1665
Systémové číslo VZ: P18V00000828
Evidenční číslo zadavatele: 2018/023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 24.09.2018
Nabídku podat do: 04.10.2018 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: UK-FF – Bezdrátová poslechová zařízení, nabíjecí a přenosový kontejner pro bezdrátová poslechová zařízení do výuky
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka bezdrátových poslechových zařízení, nabíjecího a přenosového kontejneru pro bezdrátová poslechová zařízení do výuky

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  veřejná zakázka je zadávána v jednacím řízení bez uveřejnění na základě ust. § 63 odst. 1 písm. a) ZZVZ neboť v původním zadávacím řízení nebyly podány žádné nabídky. První zadávací řízení s názvem „UK-FF – Pořízení ICT“ obsahovalo část 7 s názvem: Bezdrátová poslechová zařízení, nabíjecí a přenosový kontejner pro bezdrátová poslechová zařízení do výuky, které bylo zahájeno dne 11. 5. 2018 zasláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek a evidovaného v ISVZ pod č. Z2018-015370 a kdy zadavatel pro tuto část ve lhůtě pro podání nabídek neobdržel žádnou nabídku.
  Druhé opakování zadávacího řízení s názvem „UK-FF – Pořízení ICT – opakování I.“ obsahovalo část 2 s názvem: Bezdrátová poslechová zařízení, nabíjecí a přenosový kontejner pro bezdrátová poslechová zařízení do výuky, které bylo zahájeno dne 9. 7. 2018 zasláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek a evidovaného v ISVZ pod č. Z2018-022729 a kdy zadavatel pro tuto část ve lhůtě pro podání nabídek neobdržel žádnou nabídku.
  Zadavatel tímto vyzývá v souladu s ust. § 67 ZZVZ dodavatele MusicData s.r.o., IČ: 26227142, se sídlem Štefánikova 131/61, Ponava, 612 00 Brno, který dle provedeného průzkumu trhu může dodavateli nejvýhodněji nabídnout požadované plnění.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  nám. Jana Palacha 2
  116 38 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 631950

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podatelna FF UK
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky