Veřejná zakázka: „Pravidelný servis CCTV, EZS a dalších technologií budovy VaVC 2017 - 2021“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 350
Systémové číslo VZ: P16V00000347
Datum zahájení: 05.12.2016
Nabídku podat do: 16.12.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Pravidelný servis CCTV, EZS a dalších technologií budovy VaVC 2017 - 2021“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění zakázky je poskytování pravidelných servisních prací a provozní podpory na zařízeních CCTV a EZS a dalších technologií budovy VaVC v období 1/2017 – 12/2021. Podrobnýsoupis udržovaného zařízení je uveden v Technické specifikaci přílohou č. 1.1 – Seznam servisovaných zařízení a seznam prováděných prací, kde jsou činnosti rozděleny dle druhu zařízení. Dále zadavatel na základě žádosti od uchazečů předloží Návody k obsluze servisovaného zařízení (příloha č. 1.2). Vyžádání této části zadávací dokumentace bylo stanoveno vzhledem v objemu dat 45MB uvedené přílohy.
Předmětem plnění zakázky je i závazek provést opravu zařízení mimo termín pravidelných servisních prací. Pro případ závažné poruchy, havárie či neodkladného zásahu je požadována nepřetržitá pohotovostní servisní služba

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: otevřená výzva pro VZMR I., II. a III. kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 350 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  Šimkova 870
  500 03  Hradec Králové
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-008938

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Šimkova 870
500 03 Hradec Králové

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky