Veřejná zakázka: LF HK - Stavební úpravy v r. 2020

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 3750
Systémové číslo: P20V00000418
Datum zahájení: 29.06.2020
Nabídku podat do: 10.07.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LF HK - Stavební úpravy v r. 2020
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy částí budovy Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové a s tím související práce a dodávky.
Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí příloh zadávací dokumentace.

Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán zejména v technických podmínkách zadavatele, které jsou uvedeny v příloze zadávací dokumentace. Technickými podmínkami se pro účely tohoto výběrového řízení rozumí soupis prací, jež tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace, projektová dokumentace – výkresová část, jež tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace a projektová do-kumentace – textová část – záměr stavby, jež tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: otevřená výzva pro VZMR I., II. a III. kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 814 768 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  Šimkova 870
  500 03  Hradec Králové
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-008938

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy