Veřejná zakázka: UK-FF – Rekonstrukce obvodového a střešního pláště budovy – výkon TDS

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 420
Systémové číslo VZ: P17V00000057
Evidenční číslo zadavatele: 2017/005
Datum zahájení: 29.03.2017
Nabídku podat do: 20.04.2017 12:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: UK-FF – Rekonstrukce obvodového a střešního pláště budovy – výkon TDS
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) ve smyslu ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a to v rozsahu platných obecně závazných právních předpisů a doporučení profesních komor (ČKAIT, ČKA), resp. v rozsahu obvyklém pro jejich výkon specifikovaném smlouvy, při realizaci stavby podle investičního záměru, projektové dokumentace a povolení ohlášené stavby.
Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky viz zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: otevřená výzva pro VZMR I., II. a III. kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 300 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  nám. Jana Palacha 2
  116 38 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 631950

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky