Veřejná zakázka: UK-FF – Rekonstrukce obvodového a střešního pláště budovy – výkon koordinátora BOZP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 421
Systémové číslo VZ: P17V00000058
Evidenční číslo zadavatele: 2017/004
Datum zahájení: 29.03.2017
Nabídku podat do: 20.04.2017 12:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: UK-FF – Rekonstrukce obvodového a střešního pláště budovy – výkon koordinátora BOZP
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výkon koordinátora BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“) dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na staveništích.
Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky viz zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: otevřená výzva pro VZMR I., II. a III. kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 216 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  nám. Jana Palacha 2
  116 38 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 631950

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky