Veřejná zakázka: Předběžná tržní konzultace: RUK - ÚKUK - Systém pro podporu akademického psaní a kontrolu originality akademických prací

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 4558
Systémové číslo: P21V00000150
Spisová značka: UKRUK/99238/2021
Datum zahájení: 04.05.2021
Nabídku podat do: 24.05.2021 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Předběžná tržní konzultace: RUK - ÚKUK - Systém pro podporu akademického psaní a kontrolu originality akademických prací

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí licence k používání služby, nasazení a provozu služby, která svými funkcionalitami poskytne podporu pro výuku a rozvoj kompetencí akademické integrity, pro studenty a zaměstnance Univerzity Karlovy, ve formě hostované služby SaaS – Software as a Service. Služba bude všechny funkcionality zpřístupňovat v jednotném rozhraní. Od nového systému na podporu akademického psaní a kontrolu originality zadavatel očekává mino jiné následující funkcionality. Kontrolu originality textů, které vznikají na Univerzitě Karlově, např. kvalifikačních prací, odborných článků, seminárních prací. Podporu poskytování zpětné vazby a hodnocení písemných prací od učitele ke studentovi. Integraci do systémů Univerzity Karlovy (Centrální autentifikační služby, LMS Moodle, Informační studijní systém UK). Podrobnější informace o předmětu plnění jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Předběžná tržní konzultace
 • Předpokládaná hodnota: 8 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Rektorát
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  Ovocný trh 560/5
  116 36 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 630019

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Ovocný trh 560/5
116 36 Praha 1

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy