Public contract: Technický dozor stavebníka (TDS) - MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové - opakované řízení

Information on public contract

procurement procedure phase Evaluation
Evaluation is running.
DBID: 5147
System number: P21V00000709
File number: UKFaF/423580/2021
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2021-035487
Date of commence: 30.09.2021
Time limit for requests to participate: 03.11.2021 10:00
Indicative tender submit to: 08.04.2022 10:00
Tender submit to: 15.06.2022 14:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Technický dozor stavebníka (TDS) - MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové - opakované řízení
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexního výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) při zadávání, realizaci a po dokončení v souvislosti s reklamacemi uplatněnými zadavatelem vůči zhotoviteli staveb s názvem „MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové“ (dále též jen „stavba“ či „dílo“). Účelem veřejné zakázky je provedení všech činností TDS tak, aby stavba byla zadána a provedena kvalitně, řádně a včas (zajištění součinnosti stavebníka se zhotovitelem stavby tak, aby nevznikly důvody k prodloužení termínu výstavby na straně objednatele), aby dodané dílo bylo plně funkční, provozuschopné a plně způsobilé k užívání dle potřeb zadavatele a ke stanovenému účelu, v souladu se všemi stupni projektové dokumentace. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: competitive procedure with negotiation commenced by information notice
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: N/A

Place of performance

 • Hradec Králové

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
 • CRN: 00216208
 • Postal address:
  Akademika Heyrovského 1203,
  500 05  Hradec Králové
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 630661

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses