Veřejná zakázka: RUK – ÚVT – Dodávka, technická podpora a rozvoj jednotného ekonomického informačního systému na Univerzitě Karlově

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 571
Systémové číslo VZ: P17V00000210
Evidenční číslo zadavatele: UKRUK/17428/2017
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-023229
Datum zahájení: 22.08.2017
Nabídku podat do: 20.11.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: RUK – ÚVT – Dodávka, technická podpora a rozvoj jednotného ekonomického informačního systému na Univerzitě Karlově
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednotného ekonomického informačního systému (dále jen „EIS“) pro Univerzitu Karlovu (dále jen „UK“), provedení centrální instalace tohoto systému na infrastruktuře UK, jeho nasazení do provozu na všech fakultách a dalších součástech UK (a to nejprve do zkušebního a následně do produkčního provozu), podpora tohoto provozu a další rozvoj EIS, a to dle požadavků uvedených v zadávacích podmínkách k této veřejné zakázce a v rozsahu vymezeném ve vzoru Smlouvy o dílo a o poskytování služeb (příloha č. 2 zadávací dokumentace) a dalších přílohách zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 58 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Rektorát
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  Ovocný trh 560/5
  116 36 Praha 1
 • Název odboru: Ústav výpočetní techniky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 630019

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků