Received message - invitation

Procurement procedure ÚJOP - Posílení internetu na koleji K2, středisko Poděbrady
Sender Radka Hrušková
Sender organization Univerzita Karlova, Ústav jazykové a odborné přípravy [CRN: 00216208]
Recipient All (including public)
Date 24.09.2020 10:24:37
Reference number in the filing service UKUJOP/368103/2020-8
Subject Invitation

Dobrý den. V příloze zasílám výzvu k podání nabídek včetně zadávací dokumentace.
S pozdravem
Hrušková


Attachments
- Výzva k podání nabídky.pdf (3.77 MB)
- Příloha č.1 návrh Kupní smlouvy_internet Poděbrady.doc (103.50 KB)
- Příloha č. 2 technická specifikace předmětu plnění.xlsx (23.90 KB)
- Příloha č. 3 čestné prohlášení.doc (53.50 KB)
- Priloha č. 4 krycí list.docx (16.82 KB)
- Příloha č. 5_seznam poddodavatelů.docx (44.84 KB)