Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení UK-KaM-Hygienické audity stravovacích provozů Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze
Odesílatel Daniela Slováková
Organizace odesílatele Univerzita Karlova, Koleje a menzy [IČO: 00216208]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.02.2024 08:07:20
Číslo jednací ve SpSl UKKaM/62254/2024-11
ID ve SpSl 1004662464
Předmět Výzva

Výzva na realizaci služeb - Hygienické audity stravovacích provozů zadavatele v rámci Prahy a Hradce Králové