Overview of public contracts in state receipt of tenders

Title
Contracting authority
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Předběžná tržní konzultace: RUK - OPP - Výzkumná agentura na kvantitativní dotazníkové šetření pro projekt CEDMO NPO
Univerzita Karlova, Rektorát
small-scale public contract Receipt of tenders 17.08.2022 07.09.2022 12:00
Předběžné tržní konzultace: RUK – ÚVT – Dodávka, technická podpora a rozvoj jednotného ekonomického informačního systému na Univerzitě Karlově
Univerzita Karlova, Rektorát
small-scale public contract Receipt of tenders 16.08.2022 14.09.2022 12:00
UK2LF Laditelný femtosekundový laser
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
above-the-threshold Receipt of tenders 15.08.2022 15.09.2022 09:00
Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku: UK – SBZ – pronájem prostor současné Restaurace U Supa, Celetná č. 22 a 24, Praha 1“
Univerzita Karlova, Rektorát
small-scale public contract Receipt of tenders 12.08.2022 14.09.2022 10:00
LFP – NPO - Přístroj pro digitální PCR (dPCR)
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
above-the-threshold Receipt of tenders 12.08.2022 12.09.2022 09:00
LF HK - Dodávka 5 ks audiometrů
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
small-scale public contract Receipt of tenders 11.08.2022 29.08.2022 10:00
RUK – SBZ – Zajištění instalace, oprav a provozuschopnosti souborů slaboproudých rozvodů včetně koncových zařízení a silnoproudého vedení
Univerzita Karlova, Rektorát
below-the-threshold Receipt of tenders 09.08.2022 26.08.2022 10:00
RUK – OVV – Zajištění akcí pro uchazeče o studium na Univerzitě Karlově
Univerzita Karlova, Rektorát
small-scale public contract Receipt of tenders 08.08.2022 23.08.2022 10:00
RUK – OVV – Výběr smluvních fotografů pro agendu RUK a médií UK
Univerzita Karlova, Rektorát
small-scale public contract Receipt of tenders 08.08.2022 31.08.2022 10:00
UK - KaM – Oprava a výměna PVC krytin 2022-2023
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
below-the-threshold Receipt of tenders 08.08.2022 25.08.2022 10:00
UK KaM - Revize elektro 2022
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
small-scale public contract Receipt of tenders 08.08.2022 24.08.2022 10:00
Skenovací elektronový mikroskop
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
above-the-threshold Receipt of tenders 04.08.2022 08.09.2022 10:00
LF HK – ERDF II – Fotografické zařízení pro dokumentaci makroskopických nálezů
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
small-scale public contract Receipt of tenders 02.08.2022 19.08.2022 11:00
FSV UK- spotřební IT vybavení
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd
above-the-threshold Receipt of tenders 26.07.2022 29.08.2022 10:00
Dodávka skenovacího elektronového mikroskopu s ultra-vysokým rozlišením s příslušenstvím
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
above-the-threshold Receipt of tenders 22.07.2022 31.08.2022 10:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016
1 2  ››