Přehled veřejných zakázek ve stavu prokazování kvalifikace

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Úklid budovy – PF UK
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
nadlimitní Prokazování kvalifikace 14.09.2022 17.10.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016