Procurement documents

Procurement procedure: Výzva 7/2023

Document information

Title: Příloha č. 1 - Technická specifikace
Reference number in the filing service UK1LF/476920/2023-3
Identifier in filing service 1004405363
Description:
Document published on Profile: 05.01.2024 09:42:41

Actual file version

File name: Dokument MS Excel Příloha_č_1_k_Výzvě_k_podání_n abídky_7_2023_Technická_specif ikace.xlsx
Size: 23.10 KB
Actual file version: 19.09.2023 12:26:44
MD5 hash: e197258faab62ce41f5dc82162256d17
SHA256 hash: 32278bb06b35f51711b5c2cd304d6fe7cf675ccb9b441625ffbf64e084aeedf2

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 19.09.2023 12:26:44 Příloha č. 1 - Technická specifikace procurement documents - Příloha_č_1_k_Výzvě_ k_podání_nabídky_7_2 023_Technická_specif ikace.xlsx 23.10 KB