Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: UniMeC - II. etapa - zhotovitel stavby 2
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky s názvem „UniMeC – II. etapa – zhotovitel stavby 2“ je uzavření smlouvy o dílo na provedení stavebních prací spočívajících ve výstavbě hlavní budovy kampusu Univerzitního medicínského centra Lékařské fakulty v Plzni a realizaci s tím související infrastruktury. Předmět veřejné zakázky je v podrobnostech blíže vymezen v přílohách zadávací dokumentace, zejména pak v příloze č. 1 (návrh smlouvy o dílo), v příloze č. 2 (projektová dokumentace) a příloze č. 3 (výkaz výměr).
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)
Kontakt: HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
JUDr. Csaba Csorba
e-mail: csaba.csorba@havelpartners.cz
tel: +420 731539270
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 29.03.2019 10:00
Datum zahájení: 15.02.2019 00:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: