Veřejné zakázky Univerzity Karlovy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Univerzita Karlova.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
LFP - "FRM 2017 - přenosný ultrazvukový systém"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.08.2017 31.08.2017 10:00
LF HK - Spotřební materiál tiskáren - tonery 2017/2
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.08.2017 30.08.2017 09:00
ÚJOP – Vybavení koleje Hostivař II – ledničky 2
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.08.2017 04.09.2017 15:00
Rámcová dohoda na odbornou podporu v oblasti zadávání veřejných zakázek
podlimitní Příjem nabídek 16.08.2017 04.09.2017 09:00
RUK SBZ - Provozování prodejních automatů na chlazené nápoje v areálech UK ve správě SBZ
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 08.08.2017 22.08.2017 10:00
ÚJOP – Vybavení koleje Hostivař I - válendy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.08.2017 15.08.2017 11:00
DNS - dodávka laboratorních přístrojů (DDHM) pro FaF UK
nadlimitní Prokazování kvalifikace 04.08.2017 04.09.2017 11:00
DNS - dodávka laboratorního materiálu pro FaF UK
nadlimitní Prokazování kvalifikace 04.08.2017 04.09.2017 10:00
DNS - dodávka chemikálií pro FaF UK
nadlimitní Prokazování kvalifikace 04.08.2017 04.09.2017 09:00
PedF - Pořízení ozvučení do vestibulu a na terasu
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.08.2017 16.08.2017 12:00
LFP - treadmill a telemetrie
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.08.2017 10.08.2017 10:00
PedF – Nákup pc komponent – 2. výzva
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.08.2017 09.08.2017 14:00
Úklidové služby pro budovy LF HK
nadlimitní Příjem nabídek 01.08.2017 15.09.2017 10:00
ÚVT – Dodávka síťového zařízení typu FireWall pro zajištění bezpečnostní ochrany sítě WiFi v objektech KaM
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.08.2017 18.08.2017 10:00
PedF – Modernizace učeben – upgrade řídicího systému učeben R013J a R108
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.08.2017 14.08.2017 12:00
všechny zakázky