Veřejné zakázky Univerzity Karlovy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Univerzita Karlova.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
FSV UK, E-KNIHY II
podlimitní V jednání 14.09.2021 15.09.2021 14:00
Část 2: Vybavení pitevního traktu
nadlimitní Příjem nabídek 13.09.2021 14.10.2021 09:00
Část 1: Vybavení vyšetřoven
nadlimitní Příjem nabídek 13.09.2021 14.10.2021 09:00
RUK – SBZ – Stavební úpravy Křížových chodeb – Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby vč. doprovodných služeb
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.09.2021 29.09.2021 10:00
UK FTVS – Zateplení bloku A, B, C, D a modernizace fasády bloků E, F, H v objektu Veleslavín
podlimitní Příjem nabídek 10.09.2021 14.10.2021 10:00
UK-LF3-Dodávka nábytku-Ruská
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.09.2021 24.09.2021 10:00
LFP - Dodávka kalorimetrického běžícího pásu pro myši a potkany
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.09.2021 20.09.2021 09:00
Pasportizace objektu UK FTVS - areálu Veleslavín do modelu BIM
nadlimitní Příjem nabídek 07.09.2021 11.10.2021 10:00
Předběžná tržní konzultace: Centrální pojištění nemovitého, movitého majetku, vozidel a odpovědnosti UNIVERZITY KARLOVY a jejích jednotek
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.09.2021 21.09.2021 12:00
RUK – SBZ – Zajištění úklidových služeb 2021 - 2025
nadlimitní Příjem nabídek 31.08.2021 04.10.2021 10:00
FaF UK - Automatické vakuové stanice
nadlimitní Příjem nabídek 24.08.2021 18.10.2021 10:00
FaF UK - HPLC – doplnění výukového přístroje
nadlimitní Příjem nabídek 23.08.2021 24.09.2021 10:00
RUK - ÚVT - Zajištění dodávky kancelářských PC, notebooků, monitorů a dalšího příslušenství pro Univerzitu Karlovu
nadlimitní Příjem nabídek 20.08.2021 24.09.2021 10:00
LF HK – IRVVIn – real time qPCR cyklér
nadlimitní Příjem nabídek 20.08.2021 18.10.2021 10:00
ÚJOP - Pořízení techniky pro Intenzivní kurzy češtiny v projektu ERASMUS
podlimitní Vyhodnoceno 19.08.2021 06.09.2021 08:00
všechny zakázky