Veřejné zakázky Univerzity Karlovy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Univerzita Karlova.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Ideová architektonická soutěž na řešení přestavby vstupního prostoru objektu Celetná 20 v Praze
mimo režim ZZVZ Zadávání VZ 27.04.2017 22.06.2017 14:00
„Stavební úprava oběžného výtahu – Paternoster“
podlimitní Příjem nabídek 27.04.2017 17.05.2017 10:00
RUK SBZ - Poskytování autorizovaného servisu klimatizačních a vzduchotechnických zařízení
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 24.04.2017 05.05.2017 10:00
RUK – ÚVT – Rámcová dohoda na dodávku bezkontaktních čipových karet s potiskem a hologramem
podlimitní Příjem nabídek 20.04.2017 10.05.2017 10:00
UK – RUK - Revitalizace ubytování na 12. až 15. NP – areálu Centra Krystal
nadlimitní Příjem nabídek 13.04.2017 19.05.2017 10:00
IT vybavení pro tým STARSS
podlimitní Hodnocení 04.04.2017 25.04.2017 14:00
UK-FF – Rekonstrukce obvodového a střešního pláště budovy – výkon koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.03.2017 20.04.2017 12:30
UK-FF – Rekonstrukce obvodového a střešního pláště budovy – výkon TDS
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.03.2017 20.04.2017 12:30
„UK-FF - Rekonstrukce obvodového a střešního pláště budovy“
podlimitní Vyhodnoceno 16.03.2017 10.04.2017 11:00
UK-FF – Zajištění ubytování a stravování pro účastníky Letní školy slovanských studií
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.02.2017 08.03.2017 15:00
UK KAM - Zateplení koleje Bolevecká, Plzeň
podlimitní Vyhodnoceno 10.02.2017 07.03.2017 11:00
UK KaM - Zateplení koleje Hvězda - II, Praha
podlimitní Vyhodnoceno 30.01.2017 07.03.2017 10:00
Zajištění TDI na akci – UK – FHS – Rekonstrukce objektu menzy 17. listopadu
podlimitní Zadávání VZ 23.12.2016 16.02.2017 12:00
KTF - Předtisková příprava a vydání velké vědecké kolektivní monografie
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.11.2016 25.11.2016 17:00
Revitalizace tepelného hospodářství a dodávky tepla pro UK FTVS
nadlimitní Zadávání VZ 03.10.2016 09.12.2016 12:00
všechny zakázky