Veřejné zakázky Univerzity Karlovy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Univerzita Karlova.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
LF HK – NANOBIO - Laboratorní spotřební materiál
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.11.2019 27.11.2019 09:00
ÚJOP - Poskytování pracovnělékařských služeb
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.11.2019 27.11.2019 08:00
Anatomické modely
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.11.2019 19.11.2019 23:59
PedF – Nákup ICT techniky_4. Q. 2019
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.11.2019 19.11.2019 14:00
LF HK - Dodávka a montáž školního a kancelářského nábytku r.2019
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.11.2019 19.11.2019 10:00
LF HK – Přístroj pro ultrasonografické vyšetření a analyzační software
nadlimitní Příjem nabídek 07.11.2019 10.12.2019 10:00
Osciloskop pro vzorkování rychlých signálů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.11.2019 15.11.2019 10:00
ÚJOP - prádelní služby - Poděbrady
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.11.2019 19.11.2019 08:00
Dodávka bezodtahových digestoří - histologie, imunologie
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.11.2019 12.11.2019 10:00
EFSA-CDN - Liquid scintillation counter (beta spektrometr) pro detekci alfa, beta i gama záření pro experimentální účely III
nadlimitní Příjem nabídek 04.11.2019 09.12.2019 10:00
Celouniverzitní zakázka na pojišťovacího zprostředkovatele pro Univerzitu Karlovu - opakování
nadlimitní Příjem nabídek 31.10.2019 02.12.2019 10:00
RUK – ÚVT - Zajištění softwarových licencí a souvisejících služeb pro osobní počítače a servery užívaných na Univerzitě Karlově
nadlimitní Příjem nabídek 31.10.2019 02.12.2019 10:00
LFP - Přístrojové vybavení (příspěvek P)
podlimitní Příjem nabídek 31.10.2019 18.11.2019 09:00
„LF HK – FANTOM – Zařízení k tréninku moderních vyšetřovacích metod“ - II
nadlimitní Příjem nabídek 31.10.2019 02.12.2019 11:00
RUK – ÚVT – Technická podpora a rozvoj aplikace granty a projekty
podlimitní Příjem nabídek 30.10.2019 21.11.2019 10:00
všechny zakázky