Veřejné zakázky Univerzity Karlovy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Univerzita Karlova.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
UK-FF - KREAS: EIZ Klapp-Online
nadlimitní V jednání 22.01.2020
PedF - Rekonstrukce malé a velké tělocvičny v Brandýse nad Labem - 3
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.01.2020 31.01.2020 11:00
LFP - Vypracování znaleckého posudku na cenu vybraných nemovitostí Univerzity Karlovy v Plzni
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.01.2020 03.02.2020 09:00
LFP - Úklid experimentálních laboratoří a Modré posluchárny
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.01.2020 24.01.2020 09:00
ÚJOP - Výběr pojišťovny pro spolupráci při poskytování (cestovního) zdravotního pojištění zahraničním studentům
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.01.2020 27.01.2020 08:00
RUK – Centrum Krystal – Dodávka nábytku do revitalizovaného 7 NP Centra Krystal
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.01.2020 27.01.2020 10:00
„LF HK – FANTOM – Materiál pro provoz pořizovaných zařízení“
nadlimitní Příjem nabídek 08.01.2020 10.02.2020 11:00
LFP - předběžná tržní konzultace - UniMeC – II. Etapa – projektový management – opakované zadávací řízení
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.12.2019 13.01.2020 23:59
Vybavení poslucháren MFF UK – Dodávka IT techniky – stolní počítače – opakování
nadlimitní Příjem nabídek 30.12.2019 04.02.2020 09:00
Předběžná tržní konzultace: „RUK - ÚKUK - Platforma pro integrované knihovní služby Univerzity Karlovy“
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.12.2019 17.01.2020 10:00
UK KAM – REKO A OPRAVA BLOKU B, KOLEJ KAJETÁNKA I
podlimitní Příjem nabídek 13.12.2019 31.01.2020 10:00
Projekt „Vytvoření infrastruktury pro Centrum e-learningu“ – stavební úpravy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.12.2019 24.02.2020 10:00
LF HK - Centrifugy
nadlimitní Hodnocení 05.12.2019 22.01.2020 10:30
Vybudování a vybavení center vzdělávání v lékařských i nelékařských oborech 2
nadlimitní Hodnocení 02.12.2019 21.01.2020 10:00
Dodávka bezodtahových digestoří - histologie, imunologie 2
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.11.2019 06.12.2019 10:00
všechny zakázky