Veřejné zakázky Univerzity Karlovy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Univerzita Karlova.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
RUK - SBZ - Provádění klempířských a pokrývačských prací - opakování
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.09.2019 03.10.2019 10:00
UK-3LF-Přístroje 2
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.09.2019 27.09.2019 10:00
FaF UK – Vakuová automatická stanice
nadlimitní Příjem nabídek 12.09.2019 15.10.2019 09:00
FaF UK – Rotační vakuová odparka
nadlimitní Příjem nabídek 12.09.2019 15.10.2019 09:30
FaF UK – Laminární box
nadlimitní Příjem nabídek 12.09.2019 15.10.2019 10:00
ÚJOP - Vybavení interiéru 4. NP objektu ÚJOP UK, Vratislavova 29/10, Praha 2
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.09.2019 24.09.2019 08:00
LF HK - AV technika r. 2019
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.09.2019 20.09.2019 10:00
UK - 3LF - Dodávka hlubokomrazicích boxů
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.09.2019 10.09.2019 12:00
UK - 3LF - Dodávka inkubátorů
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.09.2019 10.09.2019 12:00
RUK – ÚVT – Dodávka automatizované páskové knihovny LTO
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.08.2019 10.09.2019 10:00
PedF – Pořízení akustického klavíru
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.08.2019 09.09.2019 13:00
FIND - přístrojové vybavení 2
nadlimitní Příjem nabídek 29.08.2019 30.09.2019 08:00
LFP - Dodávka ICT pro 2019/2020 formou náhradního plnění
podlimitní Příjem nabídek 26.08.2019 30.09.2019 08:00
PedF – Nákup monitorů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.08.2019 03.09.2019 10:00
FaF UK – Dokumentační systém pro molekulární biologii II
nadlimitní Příjem nabídek 26.08.2019 26.09.2019 10:00
všechny zakázky