Tento E-ZAK je napojen na eKomunikaci S cílem zlepšit prostředí pro zadávání veřejných zakázek v České republice byla do tohoto E-ZAKu přidána podpora eKomunikace. Ta umožňuje dodavatelům komunikovat se zadavateli využívajícími tento E-ZAK (a všechny další připojené nástroje) z jednoho místa – Portálu Dodavatele.

Veřejné zakázky Univerzity Karlovy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Univerzita Karlova.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
UK 1. LF - Zajištění ostrahy objektu Kateřinská 1. LF Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.05.2022 03.06.2022 10:00
UK KaM – Provozování tepelných zdrojů 2022/2023
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.05.2022 03.06.2022 10:00
FAF UK – Cirkulační chladící zařízení pro vakuové odparky
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Příjem nabídek 17.05.2022 17.06.2022 10:00
FAF UK – Automatizovaný sytém pro Flash Chromatografii s DAD detekcí a automatickým převodem TLC na gradient
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Příjem nabídek 17.05.2022 17.06.2022 10:00
RUK – ÚVT – Leasing a následná koupě monitorovacího systému na perimetru PASNET
Univerzita Karlova, Rektorát
podlimitní Příjem nabídek 17.05.2022 07.06.2022 10:00
FAF UK – 4-kanálový optický agregometr
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Příjem nabídek 06.05.2022 06.06.2022 10:00
UK – KaM - Nákup kuchyňského vybavení pro menzu UniMeC Plzeň
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
podlimitní Příjem nabídek 04.05.2022 24.05.2022 10:00
Centrální nákup xerografického papíru na rok 2022
Univerzita Karlova, Rektorát
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.04.2022 12.05.2022 10:00
„VÝBĚR PROVOZOVATELE STRAVOVACÍHO PROVOZU A MENZY V BUDOVĚ UK FTVS“
Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu
mimo režim ZZVZ Zadávání 25.04.2022 20.05.2022 17:00
LFP - U2 - DM - Dodávka gastro vybavení 2. etapa
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.04.2022 02.05.2022 10:00
LFP - Úklid kampusu UniMeC
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
podlimitní Vyhodnoceno 19.04.2022 05.05.2022 10:00
UK 1.LF - Přeprava těl zemřelých určených pro potřeby vědy, výzkumu a k výukovým účelům pro Anatomický ústav 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
podlimitní Hodnocení 13.04.2022 05.05.2022 10:00
ÚJOP - Dodávka serverů
Univerzita Karlova, Ústav jazykové a odborné přípravy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.04.2022 05.05.2022 08:00
FSV UK- IT vybavení (serverové a síťové prvky)
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd
nadlimitní Hodnocení 04.04.2022 09.05.2022 12:00
UK - KaM - Dodávka potravin – Uzeniny – duben - srpen 2022 OPAKOVANÁ
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.03.2022 11.04.2022 11:00
všechny zakázky