Veřejné zakázky Univerzity Karlovy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Univerzita Karlova.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
LFP - "FRM 2017 - analýza moči a spektrofotometr"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2017 03.10.2017 12:00
ÚJOP – Oprava fasády objektu Balmoral
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.09.2017 27.09.2017 10:00
LFP - IZ - mikroskopy a multidetekční reader
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.09.2017 05.10.2017 08:00
Centrální nákup xerografického papíru, obálek a poštovních tašek
nadlimitní Příjem nabídek 18.09.2017 23.10.2017 10:00
UK - SBZ - Kompletní rekonstrukce Celetná 13 - Koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 13.09.2017 27.09.2017 10:00
PedF – Pořízení a instalace techniky do velkého sálu - 2. výzva
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.09.2017 27.09.2017 10:00
SPRÁVCE HORSKÉ BOUDY NA MULDĚ
nadlimitní Příjem nabídek 12.09.2017 18.10.2017 14:00
ÚJOP – Vybavení koleje Hostivař II – ledničky 3
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.09.2017 18.09.2017 10:00
LFP - "FRM 2017 - mikroskopy"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.09.2017 12.09.2017 08:00
UK - SBZ - Kompletní rekonstrukce Celetná 13 - Správce stavby
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.09.2017 18.09.2017 10:00
UK-FF – Velké posluchárny - Zhotovení
podlimitní Příjem nabídek 29.08.2017 27.09.2017 13:00
UK KaM - Zateplení koleje Otava, Praha
podlimitní Příjem nabídek 28.08.2017 27.09.2017 14:00
LF HK - Dodávka a montáž nábytku pro podatelnu a spisovnu 2017/6
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.08.2017 11.09.2017 10:00
RUK – ÚVT – Dodávka, technická podpora a rozvoj jednotného ekonomického informačního systému na Univerzitě Karlově
nadlimitní Příjem nabídek 22.08.2017 02.10.2017 10:00
KTF - Předtisková příprava a vydání velké vědecké kolektivní monografie
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.08.2017 31.08.2017 00:00
všechny zakázky