Veřejné zakázky Univerzity Karlovy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Univerzita Karlova.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.35 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
EFSA-CDN - Liquid scintillation counter (beta spektrometr) pro detekci alfa, beta i gama záření pro experimentální účely
nadlimitní Příjem nabídek 10.12.2018 11.01.2019 11:00
FaF UK - Dodávka UPS pro projekt MOLABI-PL
nadlimitní Příjem nabídek 10.12.2018 11.01.2019 10:00
EFSA-CDN - Chromatografický systém pro rychlou purifikaci proteinů, peptidů a nukleových kyselin
nadlimitní Příjem nabídek 10.12.2018 11.01.2019 09:00
ÚJOP- Konzultační činnost, reporting CIEE-opakování
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.12.2018 18.12.2018 08:00
LF HK – FANTOM - Pořízení simulačních modelů a trenažerů vč. náhradních dílů – dílčí část Zrak a ucho - II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.12.2018 20.12.2018 11:00
Centrální nákup xerografického papíru na rok 2019
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.12.2018 17.12.2018 10:00
Instalace nových hydrantových skříní včetně příslušenství na koleji Hvězda
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.12.2018 11.12.2018 10:00
PedF – Pořízení 3D ručního skeneru
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.11.2018 11.12.2018 14:00
Projekt „Vytvoření infrastruktury pro Centrum e-learningu“ – vybavení učeben
nadlimitní Příjem nabídek 30.11.2018 07.01.2019 11:00
ÚJOP - Nákup PC a NTB
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.11.2018 07.12.2018 08:00
ÚJOP - Zdravotní pojištění zahraničních studentů
podlimitní Příjem nabídek 29.11.2018 19.12.2018 08:00
Dodávka IT vybavení pro Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové v rámci projektů EFSA-CDN a MOLABI-PL
nadlimitní Příjem nabídek 28.11.2018 02.01.2019 11:00
ÚJOP - Učebnice 2019
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.11.2018 20.12.2018 08:00
ÚJOP - Odvoz a likvidace odpadu středisko Poděbrady
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.11.2018 30.11.2018 08:00
ÚJOP - Konzultační činnost, reporting - CIEE
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.11.2018 30.11.2018 08:00
všechny zakázky