Veřejné zakázky Univerzity Karlovy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Univerzita Karlova.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.35 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
PedF – 2020 – Zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci kotelny
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.05.2020 15.06.2020 12:00
FSV UK – výroba audiovizuálních děl a poskytnutí licencí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.05.2020 12.06.2020 10:00
FSV UK stavební úpravy interiérů, Pekařská 16, Praha 5
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.05.2020 02.06.2020 15:00
RUK - SBZ - Zajištění instalace, oprav a provozuschopnosti souborů slaboproudých rozvodů včetně koncových zařízení a silnoproudého vedení
podlimitní Příjem nabídek 25.05.2020 11.06.2020 14:00
PedF - Pořízení pracovních stanic a tabletů – 3. výzva
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.05.2020 05.06.2020 14:00
UK-FF – KREAS: Pořízení nábytku Voršilská
podlimitní Příjem nabídek 25.05.2020 10.06.2020 13:00
UK - 3LF - Dodávka zdravotnických prostředků a pomůcek pro simulační výuku
podlimitní Příjem nabídek 25.05.2020 10.06.2020 10:00
Vybavení pokojů studentských kolejí
podlimitní Příjem nabídek 22.05.2020 09.06.2020 10:00
LFP - ERDF II - Vybavení pro specifické simulace
podlimitní Příjem nabídek 22.05.2020 09.06.2020 09:00
PedF – 2020 – Architektonický návrh interiérů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.05.2020 25.05.2020 12:00
FAF UK – Zajištění tiskových služeb
nadlimitní Příjem nabídek 15.05.2020 16.06.2020 10:00
PedF – 2020 - Pořízení IT vybavení pro projekt OP VVV „16093“ – 2. výzva
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.05.2020 26.05.2020 11:00
UK FaF – Posluchárna C - mobiliář
podlimitní Hodnocení 12.05.2020 28.05.2020 10:00
LF HK – IRVVIn – Vybavení bioptické laboratoře
nadlimitní Příjem nabídek 11.05.2020 12.06.2020 10:00
FaF UK – PCR box
nadlimitní Příjem nabídek 07.05.2020 08.06.2020 10:00
všechny zakázky