Veřejné zakázky Univerzity Karlovy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Univerzita Karlova.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.91 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Předběžná tržní konzultace: Centrální nákup xerografického papíru na rok 2021
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.01.2021 18.01.2021 10:00
PedF – 2020 - Pořízení a instalace ICT a AV vybavení do učeben R107 a M103_2
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.01.2021 25.01.2021 14:00
ÚJOP - Odvoz a likvidace odpadu středisko Poděbrady
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.01.2021 20.01.2021 08:00
UK-FF – Anotační cluster pro Ústav Českého národního korpusu
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.12.2020 13.01.2021 13:00
LFP - Úklid experimentálních laboratoří a Modré posluchárny formou náhradního plnění
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.12.2020 08.01.2021 09:00
UK2LF - Nákup běžné výpočetní techniky formou náhradního plnění
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.12.2020 30.12.2020 10:00
LF HK – CORE FACILITIES – Optický koherenční tomograf
nadlimitní Příjem nabídek 16.12.2020 20.01.2021 11:00
ÚJOP - Nákup zdvihací plošiny
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.12.2020 06.01.2021 08:00
UK – LF3 – Klimatizace a vzduchotechnika budovy Ruská 87 II
nadlimitní Příjem nabídek 10.12.2020 22.01.2021 10:00
PedF – 2020 – Elektronické obchodní centrum (EOC)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.12.2020 29.12.2020 13:00
RUK – SBZ – Nákup drogistických, úklidových a hygienických potřeb v roce 2021
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.12.2020 21.12.2020 10:00
LF HK – CORE FACILITIES – Fluorescenční mikroskop
nadlimitní Příjem nabídek 08.12.2020 10.02.2021 11:00
UJOP - Učebnice 2021
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.11.2020 14.12.2020 12:00
RUK – Poradenská činnost a zastupování zaměstnavatele v zemích mimo ČR – příjezdy cizinců, výjezdy zaměstnanců a souběžně vykonávaná činnost zaměstnanců ve více zemích EU
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.11.2020 15.12.2020 10:00
FAF UK – Dovybavení a zprovoznění HPLC chromatografu pro výuku farmaceutické analýzy
nadlimitní Vyhodnoceno 20.11.2020 21.12.2020 10:00
všechny zakázky