Veřejné zakázky Univerzity Karlovy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Univerzita Karlova.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Soutěž o návrh nového znaku Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 18.01.2017 20.02.2017 12:00
UK-FF – Správa informačních systémů FF UK
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.01.2017 25.01.2017 13:00
Zajištění TDI na akci – UK – FHS – Rekonstrukce objektu menzy 17. listopadu
podlimitní Zadávání VZ 23.12.2016 03.02.2017 12:00
Dodávka stravenek na FF UK 2017 - 2020
nadlimitní Příjem nabídek 22.12.2016 06.02.2017 13:00
RUK SBZ - Provádění stavebních prací
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 09.12.2016 20.12.2016 10:00
RUK SBZ - Provádění pokrývačských a klempířských prací
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 01.12.2016 12.12.2016 10:00
RUK SBZ - Provádění oprav a prací v systémech vodovodních, kanalizačních, tepelných a plynových rozvodů
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 30.11.2016 12.12.2016 10:00
KTF - Předtisková příprava a vydání velké vědecké kolektivní monografie
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.11.2016 25.11.2016 17:00
UK-FF – Volný mobiliář
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.10.2016 08.11.2016 10:00
UK-FF – Knihovna ÚFaR m. č. 217
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.10.2016 07.11.2016 10:00
Revitalizace tepelného hospodářství a dodávky tepla pro UK FTVS
nadlimitní Zadávání VZ 03.10.2016 09.12.2016 12:00
RUK – ÚVT – Implementace a podpora provozu aplikace pro výdej průkazů UK
podlimitní Vyhodnoceno 01.10.2016 15.11.2016 14:00
UK SBZ - Ostraha vybraných objektů Univerzity Karlovy v Praze
nadlimitní Hodnocení kvalifikace 24.09.2016 04.11.2016 10:00
RUK - ÚVT - Zajištění softwarových licencí kancelářského programového vybavení a operačních systémů pro PC
nadlimitní Hodnocení 31.08.2016 31.10.2016 14:00
RUK - Propagační předměty UK 3
nadlimitní Hodnocení 30.08.2016 27.10.2016 10:00
všechny zakázky