Veřejné zakázky Univerzity Karlovy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Univerzita Karlova.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
„UK-FF - Rekonstrukce obvodového a střešního pláště budovy“
podlimitní Příjem nabídek 16.03.2017 10.04.2017 11:00
„Stavební úprava oběžného výtahu – Paternoster“
podlimitní Příjem nabídek 15.03.2017 03.04.2017 10:00
LFP - "Dodávka ICT pro 2017/2018 formou náhradního plnění"
podlimitní Vyhodnoceno 23.02.2017 13.03.2017 09:00
UK-FF – Zajištění ubytování a stravování pro účastníky Letní školy slovanských studií
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.02.2017 08.03.2017 15:00
UK KAM - Zateplení koleje Bolevecká, Plzeň
podlimitní Hodnocení 10.02.2017 07.03.2017 11:00
UK KaM - Zateplení koleje Hvězda - II, Praha
podlimitní Hodnocení 30.01.2017 07.03.2017 10:00
Zajištění TDI na akci – UK – FHS – Rekonstrukce objektu menzy 17. listopadu
podlimitní Zadávání VZ 23.12.2016 16.02.2017 12:00
KTF - Předtisková příprava a vydání velké vědecké kolektivní monografie
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.11.2016 25.11.2016 17:00
Revitalizace tepelného hospodářství a dodávky tepla pro UK FTVS
nadlimitní Zadávání VZ 03.10.2016 09.12.2016 12:00
RUK - SBZ - Revitalizace objektů areálu Karolina - Revitalizace chodeb RUK a výukové části - Rekonstrukce vytápění KRYTAL objektů Ovocný trh 562/7 a 563/9, Praha 1
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 09.08.2016 22.08.2016 10:00
Výzva k podání nabídky na uzavření smlouvy o dílo a licenční smlouvy na „Zpracování studie proveditelnosti Digitálního archivu Univerzity Karlovy“
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.06.2016 16.06.2016 00:00
UK-FF - Hlavní budova, nám. Jana Palacha 2 – I. etapa
podlimitní Vyhodnoceno 06.05.2016 30.05.2016 10:00
UK – FHS – Rekonstrukce objektu menzy 17. listopadu
nadlimitní Hodnocení 04.04.2016 01.07.2016 12:00
Zajištění ostrahy objektů Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.12.2015 15.01.2016 00:00
Poskytování právních a poradenských služeb
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.12.2015 21.12.2015 00:00
všechny zakázky