Veřejné zakázky Univerzity Karlovy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Univerzita Karlova.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
UK KAM - Zateplení koleje Bolevecká, Plzeň
podlimitní Příjem nabídek 10.02.2017 01.03.2017 10:00
UK KaM - Zateplení koleje Hvězda - II, Praha
podlimitní Příjem nabídek 30.01.2017 24.02.2017 10:00
RUK SBZ - Zajištění servisu pobočkových telefonních ústředen a provozuschopnosti slaboproudých rozvodů včetně koncových zařízení a silnoproudého vedení
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 24.01.2017 09.02.2017 10:00
Soutěž o návrh nového znaku Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 18.01.2017 20.02.2017 12:00
Zajištění TDI na akci – UK – FHS – Rekonstrukce objektu menzy 17. listopadu
podlimitní Zadávání VZ 23.12.2016 16.02.2017 12:00
Dodávka stravenek na FF UK 2017 - 2020
nadlimitní Vyhodnoceno 22.12.2016 06.02.2017 13:00
KTF - Předtisková příprava a vydání velké vědecké kolektivní monografie
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.11.2016 25.11.2016 17:00
Revitalizace tepelného hospodářství a dodávky tepla pro UK FTVS
nadlimitní Zadávání VZ 03.10.2016 09.12.2016 12:00
UK SBZ - Ostraha vybraných objektů Univerzity Karlovy v Praze
nadlimitní Hodnocení kvalifikace 24.09.2016 04.11.2016 10:00
RUK - Propagační předměty UK 3
nadlimitní Vyhodnoceno 30.08.2016 27.10.2016 10:00
RUK - SBZ - Revitalizace objektů areálu Karolina - Revitalizace chodeb RUK a výukové části - Rekonstrukce vytápění KRYTAL objektů Ovocný trh 562/7 a 563/9, Praha 1
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 09.08.2016 22.08.2016 10:00
Praní prádla pro koleje v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.07.2016 22.08.2016 13:00
Výzva k podání nabídky na uzavření smlouvy o dílo a licenční smlouvy na „Zpracování studie proveditelnosti Digitálního archivu Univerzity Karlovy“
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.06.2016 16.06.2016 00:00
Revitalizace parteru hlavní budovy FFUK – výtah pro bezbariérové propojení budovy
podlimitní Vyhodnoceno 06.05.2016 10.10.2016 10:00
UK-FF - Hlavní budova, nám. Jana Palacha 2 – I. etapa
podlimitní Hodnocení 06.05.2016 30.05.2016 10:00
všechny zakázky