Veřejné zakázky Univerzity Karlovy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Univerzita Karlova.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nakladatelství Karolinum - Nákup jednobarevného produkčního tiskového stroje
nadlimitní Příjem nabídek 16.10.2020 16.11.2020 10:00
UK-FF - KREAS: Pořízení audiovizuální techniky Voršilská - opakování
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.10.2020 03.11.2020 11:00
LF HK – ERDF II: AV technika – dodávka a montáž
nadlimitní Příjem nabídek 15.10.2020 16.11.2020 10:00
LFP - FIND - Laboratorní nábytek 2
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.10.2020 20.10.2020 09:00
PedF – 2020 - Pořízení notebooků_2
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.10.2020 12.10.2020 10:00
LF HK – CORE FACILITIES – Drobné laboratorní přístroje a vybavení II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.10.2020 02.11.2020 09:00
UK - 3LF - Anestetický systém pro laboratorní myš a potkana
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.10.2020 16.10.2020 10:00
ÚJOP - Posílení internetu na koleji K2, středisko Poděbrady
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.09.2020 13.10.2020 09:00
FAF UK - Přenosný zdroj vakua
nadlimitní Příjem nabídek 24.09.2020 26.10.2020 10:00
MEPHARED 2 – Poskytovatel právních služeb
podlimitní Příjem nabídek 23.09.2020 03.11.2020 12:00
RUK - OVAV - Audit projektu 4EU+
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.09.2020 07.10.2020 10:00
FaF UK – Disoluční aparatura
nadlimitní Příjem nabídek 17.09.2020 20.10.2020 10:00
Výstavba provizorní menzy
podlimitní Příjem nabídek 15.09.2020 20.10.2020 10:00
FAF UK - Rotor úhlový pro centrifugu II
nadlimitní Vyhodnoceno 15.09.2020 16.10.2020 10:00
LFP - FIND - Vysokotlaký směšovač medicinálních plynů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.09.2020 21.09.2020 09:00
všechny zakázky