Veřejné zakázky Univerzity Karlovy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Univerzita Karlova.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
RUK – ÚVT – Datový sklad - Studium UK
Univerzita Karlova, Rektorát
podlimitní Příjem nabídek 26.02.2024 13.03.2024 12:00
UK-KaM-Dodávka jídelních stolů a židlí pro stravovací provoz Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze - Část 2 - Židle
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.02.2024 08.03.2024 08:00
Kopie: UK-KaM-Dodávka jídelních stolů a židlí pro stravovací provoz Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze - Část 1 - Jídelní stoly
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.02.2024 08.03.2024 08:00
UK 1. LF – Dodávka fluorescenčního mikroskopu
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
podlimitní Příjem nabídek 23.02.2024 13.03.2024 10:00
UK2LF - Průtokový cytometr sorter II
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
nadlimitní Příjem nabídek 22.02.2024 25.03.2024 12:00
UK-KaM-Hygienické audity stravovacích provozů Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.02.2024 28.03.2024 08:00
LFHK - NPO - Uložiště pro multimediální data pro provoz výukového klinického informačního systému
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Příjem nabídek 16.02.2024 22.03.2024 10:00
UK - 1.LF - Instalace systému VZT a klimatizace, Studničkova 2 (opakování)
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
podlimitní Příjem nabídek 15.02.2024 05.03.2024 15:00
LF HK – Ph.D. Infra pro UK – Běžné laboratorní přístroje
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Příjem nabídek 15.02.2024 25.03.2024 10:00
FAF UK – dodávka Camag HPTLC Software Ultimate
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.02.2024 26.02.2024 10:00
RUK – ÚVT – Dodávka aplikace UK Klíč
Univerzita Karlova, Rektorát
podlimitní Příjem nabídek 14.02.2024 04.03.2024 12:00
Záchranný archeologický výzkum pro Kampus Albertov – budova Biocentra
Univerzita Karlova, Rektorát
nadlimitní Příjem nabídek 13.02.2024 20.03.2024 12:00
FAF UK - Obrazový cytometr pro vysokokapacitní multifaktorovou analýzu
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Příjem nabídek 12.02.2024 18.03.2024 10:00
LFP – Zpracování projektové dokumentace na fotovoltaickou elektrárnu (FVE)
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.02.2024 04.03.2024 09:00
RUK – ÚVT – Modernizace modulů Studijního informačního systému o studijní aplikace
Univerzita Karlova, Rektorát
nadlimitní Příjem nabídek 06.02.2024 07.03.2024 12:00
všechny zakázky