Veřejné zakázky Univerzity Karlovy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Univerzita Karlova.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku: UK – SBZ – pronájem prostor současné Restaurace U Supa, Celetná č. 22 a 24, Praha 1“
Univerzita Karlova, Rektorát
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.08.2022 14.09.2022 10:00
LFP – NPO - Přístroj pro digitální PCR (dPCR)
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
nadlimitní Příjem nabídek 12.08.2022 12.09.2022 09:00
LF HK - Dodávka 5 ks audiometrů
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.08.2022 29.08.2022 10:00
RUK – SBZ – Zajištění instalace, oprav a provozuschopnosti souborů slaboproudých rozvodů včetně koncových zařízení a silnoproudého vedení
Univerzita Karlova, Rektorát
podlimitní Příjem nabídek 09.08.2022 26.08.2022 10:00
RUK – OVV – Zajištění akcí pro uchazeče o studium na Univerzitě Karlově
Univerzita Karlova, Rektorát
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.08.2022 23.08.2022 10:00
RUK – OVV – Výběr smluvních fotografů pro agendu RUK a médií UK
Univerzita Karlova, Rektorát
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.08.2022 31.08.2022 10:00
UK KaM - Revize elektro 2022
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.08.2022 17.08.2022 12:00
UK - KaM - Dodávka matrací na koleje 2022
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.08.2022 17.08.2022 12:00
UK - KaM – Oprava a výměna PVC krytin 2022-2023
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
podlimitní Příjem nabídek 08.08.2022 25.08.2022 10:00
UK-FF – OSIP - Zemní práce a pokládka optického vlákna k objektům Opletalova 47 a 49, Praha 1
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.08.2022 18.08.2022 11:00
Skenovací elektronový mikroskop
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
nadlimitní Příjem nabídek 04.08.2022 08.09.2022 10:00
LF HK – ERDF II – Fotografické zařízení pro dokumentaci makroskopických nálezů
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.08.2022 19.08.2022 11:00
LFP – U2 vybavení – přístroje a zařízení – pneumotachograf – opakování II
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.08.2022 15.08.2022 09:00
RUK – ÚVT – Softwarový nástroj pro matematické simulace metodou konečných prvků
Univerzita Karlova, Rektorát
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.08.2022 16.08.2022 10:00
LFP – Simulační centrum - opakování
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.07.2022 08.08.2022 09:00
všechny zakázky