Veřejné zakázky Univerzity Karlovy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Univerzita Karlova.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rámcová smlouva na dodávky kancelářských potřeb pro MFF UK
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
podlimitní Příjem nabídek 01.12.2022 21.12.2022 13:00
UK2LF - Modulární dvoufotonový mikroskop se strukturovanou iluminací
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
nadlimitní Zadávání 30.11.2022
„UK 1. LF – II. Dodávky diety (krmiva) pro laboratorní myši a potkany pro roky 2022 -2024“
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.11.2022 15.12.2022 10:00
UK-FF – OSIP – rekonstrukce a modernizace prostor pro doktorandy z OP JAK – projekční práce
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.11.2022 12.12.2022 12:00
UK 1. LF - Zajištění ostrahy objektu Kateřinská 1. LF Univerzity Karlovy – opakovaná veřejná zakázka
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.11.2022 13.12.2022 10:00
Předběžná tržní konzultace na dodání mobilního generátoru H2O2
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.11.2022 07.12.2022 23:59
PedF – 2022 - Úklid bazénu, přilehlých sociálních zařízení a šaten v objektu Pedagogické fakulty UK – Brandýs nad Labem
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.11.2022 08.12.2022 14:00
UK FTVS - NPO - Datové servery
Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu
podlimitní Příjem nabídek 23.11.2022 09.12.2022 09:00
UK 1. LF – Přístrojové vybavení pro kompletní vestibulární vyšetření metodou VHIT
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.11.2022 02.12.2022 10:00
RUK - UK Point - Poskytování poradenských a konzultačních služeb souvisejících se zabezpečením povinností Univerzity Karlovy v případě výjezdů a příjezdů zaměstnanců
Univerzita Karlova, Rektorát
podlimitní Příjem nabídek 21.11.2022 19.12.2022 10:00
LF HK - Dodávka serverů v roce 2022
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.11.2022 06.12.2022 10:00
UK-FF - SB - Dodávka úklidových, čistících a hygienických potřeb 2023-2024
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.11.2022 07.12.2022 12:00
UK2LF - Dodávka nábytku - TPU, 4.etapa - II
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
nadlimitní Příjem nabídek 18.11.2022 20.12.2022 10:00
UK - ETF - Generální rekonstrukce budovy ETF, Černá 9 - opakování
Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta
podlimitní Příjem nabídek 15.11.2022 19.12.2022 10:00
Předběžná tržní konzultace - Rozšíření Archivního informačního systému UK
Univerzita Karlova, Rektorát
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.11.2022 05.12.2022 12:00
všechny zakázky