Veřejné zakázky Univerzity Karlovy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Univerzita Karlova.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
LFP - "FRM 2017 - nová tisková řešení"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.06.2017 29.06.2017 14:00
UK-FF - Hlavní budova, nám. Jana Palacha 2 – IV. etapa Obnova vstupních prostor auly a rekonstrukce WC
podlimitní Příjem nabídek 15.06.2017 12.07.2017 10:00
RUK SBZ - Provádění revizí elektrických spotřebičů a nářadí
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 07.06.2017 20.06.2017 14:00
UK-FF – Zajištění ostrahy objektů FF UK 2017-2019
nadlimitní Příjem nabídek 05.06.2017 14.07.2017 10:00
FaF UK - Centrální řešení zabezpečení sítě
podlimitní Hodnocení 31.05.2017 16.06.2017 11:00
FaF UK - Aktivní prvky
podlimitní Hodnocení 31.05.2017 16.06.2017 10:00
RUK SBZ - Poskytování činností v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 22.05.2017 29.05.2017 14:00
RUK – ÚVT – Služby fixních hlasových sítí elektronických komunikací pro Univerzitu Karlovu
nadlimitní Hodnocení 16.05.2017 23.06.2017 10:00
UK SBZ – REKONSTRUKCE KOLEJE ARNOŠTA Z PARDUBIC
podlimitní Příjem nabídek 04.05.2017 13.07.2017 10:00
Ideová architektonická soutěž na řešení přestavby vstupního prostoru objektu Celetná 20 v Praze
mimo režim ZZVZ Zadávání VZ 27.04.2017 22.06.2017 14:00
„Stavební úprava oběžného výtahu – Paternoster“
podlimitní Hodnocení 27.04.2017 23.05.2017 10:00
RUK – ÚVT – Rámcová dohoda na dodávku bezkontaktních čipových karet s potiskem a hologramem
podlimitní Vyhodnoceno 20.04.2017 12.05.2017 10:00
UK – RUK - Revitalizace ubytování na 12. až 15. NP – areálu Centra Krystal
nadlimitní Hodnocení 13.04.2017 19.05.2017 10:00
IT vybavení pro tým STARSS
podlimitní Hodnocení 04.04.2017 25.04.2017 14:00
UK-FF – Rekonstrukce obvodového a střešního pláště budovy – výkon koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.03.2017 20.04.2017 12:30
všechny zakázky