Veřejné zakázky Univerzity Karlovy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Univerzita Karlova.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
FSV UK - Nákup licencí pro specializovaný výukový a kancelářský software určený pro podporu kvality výuky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.06.2018 03.07.2018 10:00
RUK – SBZ – Oprava rozvodny NN a trafostanice ve SC Hostivař - II.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.06.2018 04.07.2018 10:00
LF HK – stavební úpravy Simulačního centra
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.06.2018 10.07.2018 10:00
Rychlý, automatizovaný stolní mikro CT skener pro skenování biologických vzorků s vysokým rozlišením
podlimitní Příjem nabídek 19.06.2018 17.07.2018 10:00
PedF – Nákup interaktivních displejů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.06.2018 29.06.2018 13:00
Sportovní vybavení posilovny opakování
podlimitní Příjem nabídek 15.06.2018 04.07.2018 14:00
LF HK – CORE FACILITIES – Nábytek do laboratoří
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.06.2018 28.06.2018 10:00
EFSA-CDN - Přístroj na měření velikosti částic pro experimentální použití
nadlimitní Příjem nabídek 14.06.2018 20.07.2018 11:00
EFSA-CDN – Cytometr se sotrem pro práci v aseptickém prostředí
nadlimitní Příjem nabídek 14.06.2018 20.07.2018 10:00
PedF – Výměna VZT jednotek pro bazén - 2
podlimitní Příjem nabídek 12.06.2018 29.06.2018 11:00
WEB pro KREAS
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.06.2018 26.06.2018 14:00
Vybavení antropologie a kinantropologie
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.06.2018 25.06.2018 14:15
GPS Monitorovací systém
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.06.2018 25.06.2018 14:30
Vybavení anatomie a fyziologie
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.06.2018 25.06.2018 14:45
PedF – Modernizace studovny
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.06.2018 25.06.2018 12:00
všechny zakázky