Přehled předběžných oznámení

Předběžné oznámení Datum uveřejnění
UK FTVS - Pasportizace objektu areálu Veleslavín do modelu BIM 12.06.2020
Centrální nákup xerografického papíru, obálek a poštovních tašek 01.09.2016
RUK - UVT - Služby fixních hlasových sítí elektronických komunikací pro Univerzitu Karlovu 12.08.2016
RUK - Propagační předměty UK 3 04.07.2016
RUK - OPP - Zajištění provozu a udržitelnosti Portálu pro SPR UK 21.03.2016
RUK - ÚVT - Zajištění softwarových licencí kancelářského programového vybavení a operačních systémů pro PC 18.03.2016
Kompletní zajištění správy budovy Evangelické teologické fakulty 08.03.2016
UK SBZ - Ostraha vybraných objektů Univerzity Karlovy v Praze 08.03.2016
UK – RUK – Poskytování daňového poradenství 17.02.2016
UK-FF - Hlavní budova, nám. Jana Palacha 2 – I. etapa 12.02.2016
Implementace, technická podpora a rozvoj systému elektronické spisové služby na Univerzitě Karlově 05.01.2016