Přehled dynamických nákupních systémů

Název Datum otevření Datum ukončení Stav
UK 1.LF - Dynamický nákupní systém na dodávky chemikálií a kitů 02.05.2023 10.06.2027 Zavádění
Dynamický nákupní systém na dodávky elektromateriálu 16.03.2023 30.04.2027 Zaveden
RUK - UK Point - DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM na poskytování poradenských a konzultačních služeb souvisejících se zabezpečením povinností UK v případě výjezdů a příjezdů zaměstnanců 10.03.2023 01.04.2026 Zaveden
UK – KAM – DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM NA NÁKUP TECHNOLOGIÍ A POMŮCEK PRO PROVOZOVNY SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ 30.01.2023 01.01.2050 Zaveden
DNS - nákup potravin pro Koleje a menzy UK 25.11.2022 31.12.2050 Zaveden
Dynamický nákupní systém pro dodávky výpočetní techniky a ICT vybavení pro MFF UK 05.10.2022 07.12.2026 Zaveden
RUK – ÚVT – Dynamický nákupní systém na rozvoj studijního informačního systému Univerzity Karlovy 08.08.2022 31.12.2052 Zaveden
PedF – Dynamický nákupní systém pro nákup standardní ICT techniky v období roku 2022 a 2023 22.03.2022 31.12.2023 Zaveden
UK FSV - DNS dodávky standardní techniky ICT 2022 - 2024 12.11.2021 31.12.2024 Zaveden
DNS - dodávka chemikálií pro FAF UK v období 2020 - 2024 14.09.2020 31.12.2024 Zaveden
DNS - dodávka laboratorního materiálu pro FaF UK v období 2020 - 2024 14.09.2020 31.12.2024 Zaveden
DNS - dodávka laboratorních přístrojů (DDHM) pro FaF UK v období 2020 - 2024 14.09.2020 31.12.2024 Zaveden
LF HK - DNS pro laboratorní chemikálie a spotřební laboratorní materiál 30.04.2020 29.05.2024 Zaveden
LFP - "DNS pro drobnou ICT 2019 až 2022" 04.12.2018 31.12.2026 Zaveden
LFP - "DNS pro laboratorní materiál a chemikálie OP VVV" 04.12.2017 31.12.2032 Zaveden
1 2  ››