Dynamický nákupní systém: Nakladatelství Karolinum – Dynamický nákupní systém na tisk publikací s vazbou V8 nebo V7

Informace o dynamickém nákupním systému

fáze dynamického nákupního systému Zaveden
Lze zadávat zakázky v DNS, další dodavatelé mohou podávat žádosti o účast.

Systémové číslo DNS: P23V00000623
Spisová značka: UKRUK/426790/2023
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-032184
Datum otevření: 24.07.2023
Datum zavedení: 01.09.2023 09:40
Datum ukončení: 30.08.2028 00:00

Název a popis předmětu

 • Název: Nakladatelství Karolinum – Dynamický nákupní systém na tisk publikací s vazbou V8 nebo V7
 • Druh zakázek v DNS: Služby
 • Stručný popis předmětu:
  Předmětem veřejných zakázek zadávaných v zavedeném DNS bude tisk publikací s vazbou V8 nebo V7.

  Další podrobnější informace o předmětu jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS, včetně obchodních a smluvních podmínek, bude vymezena vždy ve výzvě k podání nabídek dle § 141 odst. 1 ZZVZ. Smlouvy uzavírané na základě jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS mohou být rámcové povahy.

Předpokládaná hodnota

 • Předpokládaná hodnota: 10 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  Ovocný trh 3/5
  116 36 Praha 1

Adresa kontaktního místa

Nabídky a žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Zakázky v DNS