Overview of prior information notices

Prior information notice Publication date
Předběžná tržní konzultace- Rozšíření archivního informačního systému 18.11.2022
Předběžná tržní konzultace: RUK – ÚVT – Dynamický nákupní systém na rozvoj studijního informačního systému Univerzity Karlovy 11.07.2022
Předběžná tržní konzultace: UK - ETF - Generální rekonstrukce budovy ETF, Černá 9 29.10.2021
Předběžná tržní konzultace: RUK - OSIP - Poskytovatel právních služeb při přípravě a administraci veřejných zakázek pro projekt Kampus Albertov 21.10.2021
Předběžná tržní konzultace: Centrální pojištění nemovitého, movitého majetku, vozidel a odpovědnosti UNIVERZITY KARLOVY a jejích jednotek 09.09.2021
RUK - OPP - Poradenská činnost pro oblast Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) na Univerzitě Karlově 07.07.2021
Předběžná tržní konzultace - Veřejná zakázka na praní a žehlení prádla vč. svozu a dovozu 14.06.2021
Předběžná tržní konzultace: RUK - ÚKUK - Systém pro podporu akademického psaní a kontrolu originality akademických prací 07.05.2021
Předběžná tržní konzultace: KaM - Dodávka, implementace, technická podpora a rozvoj ubytovacího a rezervačního systému 23.11.2020
RUK - EO - Zpracování ekonomicko-organizačního projektu a poskytnutí souvisejících služeb ekonomického a IT poradenství při přípravě, výběru a zavádění nového ekonomického informačního systému pro Univerzitu Karlovu 09.11.2020
UK FTVS - Pasportizace objektu areálu Veleslavín do modelu BIM 12.06.2020
Centrální nákup xerografického papíru, obálek a poštovních tašek 01.09.2016
RUK - UVT - Služby fixních hlasových sítí elektronických komunikací pro Univerzitu Karlovu 12.08.2016
RUK - Propagační předměty UK 3 04.07.2016
RUK - OPP - Zajištění provozu a udržitelnosti Portálu pro SPR UK 21.03.2016
RUK - ÚVT - Zajištění softwarových licencí kancelářského programového vybavení a operačních systémů pro PC 18.03.2016
Kompletní zajištění správy budovy Evangelické teologické fakulty 08.03.2016
UK SBZ - Ostraha vybraných objektů Univerzity Karlovy v Praze 08.03.2016
UK – RUK – Poskytování daňového poradenství 17.02.2016
UK-FF - Hlavní budova, nám. Jana Palacha 2 – I. etapa 12.02.2016
Implementace, technická podpora a rozvoj systému elektronické spisové služby na Univerzitě Karlově 05.01.2016