Profil zadavatele: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„UK 1. LF – II. Dodávky diety (krmiva) pro laboratorní myši a potkany pro roky 2022 -2024“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.11.2022 15.12.2022 10:00
UK 1. LF - Zajištění ostrahy objektu Kateřinská 1. LF Univerzity Karlovy – opakovaná veřejná zakázka
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.11.2022 13.12.2022 10:00
Předběžná tržní konzultace na dodání mobilního generátoru H2O2
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.11.2022 07.12.2022 23:59
UK 1. LF – Přístrojové vybavení pro kompletní vestibulární vyšetření metodou VHIT
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.11.2022 02.12.2022 10:00
UK 1. LF – Externí analýzy a služby – instrumentální a biologická analýza II.
nadlimitní Příjem nabídek 09.11.2022 13.12.2022 10:00
UK 1. LF – Dopplerovská sonda pro měření průtoků v cévách II.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.11.2022 23.11.2022 09:30
Část 1: Počítače
nadlimitní Hodnocení 27.10.2022 05.12.2022 10:00
Část 2: Monitory
nadlimitní Příjem nabídek 27.10.2022 27.12.2022 10:00
Část 3: Notebooky
nadlimitní Vyhodnoceno 27.10.2022 28.11.2022 10:00
Část 4: Tiskárny
nadlimitní Hodnocení 27.10.2022 28.11.2022 10:00
UK 1.LF - Počítače, monitory, notebooky a tiskárny
nadlimitní Zadávání 27.10.2022
Předběžná tržní konzultace na dodání chromatografického systému
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.10.2022 08.11.2022 23:00
Předběžná tržní konzultace na dodání angiografického přístroje
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.10.2022 02.11.2022 23:59
UK 1. LF - I. Dodávky diety (krmiva) pro laboratorní potkany pro roky 2022-2024
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.10.2022 02.11.2022 10:00
UK 1. LF – Nákup mikrofonní techniky
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.10.2022 21.10.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››