Profil zadavatele: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
UK 1.LF - Skleněné stěny ordinací Stomatologické kliniky v 3.NP budovy 1.LF UK, Kateřinská 32
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.07.2022 19.07.2022 10:00
UK 1. LF - Videokulograf/eye-tracker + pupilometr kompatibilní s MRI
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.06.2022 30.06.2022 10:00
UK 1. LF - Zajištění ostrahy objektu Kateřinská 1. LF Univerzity Karlovy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.05.2022 08.06.2022 10:00
UK 1.LF - Přeprava těl zemřelých určených pro potřeby vědy, výzkumu a k výukovým účelům pro Anatomický ústav 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
podlimitní Hodnocení 13.04.2022 05.05.2022 10:00
UK - 1.LF – Půdní vestavba, U Nemocnice 5
podlimitní Hodnocení 03.03.2022 24.03.2022 14:00
Část 2: Růstové faktory
nadlimitní Zadáno 21.02.2022 24.03.2022 10:00
Část 1: Kity pro izolaci buněk
nadlimitní Zadáno 21.02.2022 24.03.2022 10:00
Část 3: Hydrolyzační próby
nadlimitní Zadáno 21.02.2022 24.03.2022 10:00
UK 1.LF - Kity, růstové faktory a hydrolyzační próby
nadlimitní Zadávání 21.02.2022
UK 1.LF - Průzkum trhu a předběžná tržní konzultace - přeprava těl zemřelých určených pro potřeby vědy, výzkumu a k výukovým účelům
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.01.2022 09.02.2022 09:00
UK - 1.LF - Instalace systému VZT a klimatizace, Studničkova 2 (opakování)
podlimitní Hodnocení 26.01.2022 15.02.2022 14:00
UK 1.LF - Dodávky drogistického zboží, úklidových a čisticích prostředků realizované prostřednictvím náhradního plnění - 3. opakování
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2022 08.02.2022 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016