Profil zadavatele: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
UK 1. LF – Sběr, svoz a odstranění tříděného odpadu z ústavů a pracovišť 1. LF Univerzity Karlovy
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2023 23.06.2023 10:00
Výzva 1/2023
podlimitní Zadáno 18.05.2023 29.05.2023 10:00
UK 1.LF - Kity pro přípravu knihoven II.
nadlimitní Zadáno 16.05.2023 03.07.2023 10:00
UK 1. LF – Mikrofluidní systém pro kontrolu kvality DNA/RNA
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2023 26.05.2023 10:00
UK 1. LF – Sběr, svoz a odstranění směsného odpadu z ústavů a pracovišť 1. LF Univerzity Karlovy
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2023 30.05.2023 10:00
Část 1: Kity pro přípravu knihoven
nadlimitní Zadáno 24.04.2023 25.05.2023 10:00
Část 2: Kity pro přípravu DNA knihoven bez PCR
nadlimitní Zadáno 24.04.2023 25.05.2023 10:00
Část 3: Kity pro klonování
nadlimitní Zadáno 24.04.2023 19.06.2023 10:00
Část 4: Zkumavky pro fragmentaci
nadlimitní Zadáno 24.04.2023 25.05.2023 10:00
UK 1.LF - Kity pro přípravu knihoven, pro klonování a zkumavky
nadlimitní Zadávání 24.04.2023
Předběžná tržní konzultace-Servis, oprava a údržba výtahů
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.04.2023 05.05.2023 23:59
UK 1.LF - Kity pro sekvenování - opakování
nadlimitní Zadáno 24.03.2023 24.04.2023 10:00
UK 1.LF - Skleněné stěny ordinací Stomatologické kliniky v 3.NP budovy 1.LF UK, Kateřinská 32
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2023 23.03.2023 10:00
UK 1.LF - Provádění pravidelné údržby a oprav vzduchotechnických a chladicích zařízení, včetně MaR
podlimitní Zadáno 19.01.2023 09.02.2023 15:00
Předběžná tržní konzultace k dodávkám chemikálií, reagencií a spotřebního laboratorního materiálu
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.01.2023 31.01.2023 18:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7  ››