Profil zadavatele: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
UK 1.LF - Zhotovení projektové dokumentace, výkon autorského dozoru a inženýrské činnosti pro stavební akci „UK – 1.LF – Centrum simulační a experimentální medicíny, Albertov 5“
nadlimitní Zadáno 12.07.2022 16.08.2022 10:00
UK 1. LF - Videokulograf/eye-tracker + pupilometr kompatibilní s MRI
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2022 30.06.2022 10:00
UK 1.LF - Přeprava těl zemřelých určených pro potřeby vědy, výzkumu a k výukovým účelům pro Anatomický ústav 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
podlimitní Zadáno 13.04.2022 05.05.2022 10:00
Část 2: Růstové faktory
nadlimitní Zadáno 21.02.2022 24.03.2022 10:00
Část 1: Kity pro izolaci buněk
nadlimitní Zadáno 21.02.2022 24.03.2022 10:00
Část 3: Hydrolyzační próby
nadlimitní Zadáno 21.02.2022 24.03.2022 10:00
UK 1.LF - Kity, růstové faktory a hydrolyzační próby
nadlimitní Zadávání 21.02.2022
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  3 4 5 6 7