Profil zadavatele: Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta

  • Název: Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
  • IČO: 00216208
  • Adresa:
    V Úvalu 84/1
    150 06 Praha
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cuni.cz/profile_display_8.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-028439

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Monitory
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.05.2023 12.06.2023 10:00
Notebooky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.05.2023 12.06.2023 10:00
Stolní PC s příslušenstvím (myš, klávesnice)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.05.2023 12.06.2023 10:00
Tiskárny barevné multifunkční
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.05.2023 12.06.2023 10:00
UK2LF - Nákup běžné výpočetní techniky
VZ malého rozsahu Zadávání 26.05.2023
UK2LF - Spotřební materiál pro tiskárny a kopírky (tonery) formou náhradního plnění
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.05.2023 08.06.2023 10:00
UK2LF – venkovní mobiliář
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2023 18.04.2023 10:00
UK2LF - AV technika - TPU, 4. etapa - JŘBÚ
nadlimitní Zadáno 22.03.2023 28.03.2023 12:00
UK2LF - Vysokokapacitní stolní sekvenátor využívající technologii masivně paralelního sekvenování, vhodný pro mikrobiální genomiku a metagenomiku
nadlimitní Vyhodnoceno 16.03.2023 18.04.2023 10:00
UK - 2.LF - Multifunkční budova (MFB), I.Etapa - BOZP
podlimitní Vyhodnoceno 07.02.2023 01.03.2023 12:00
UK - 2.LF - Multifunkční budova (MFB), I.Etapa - TDS
podlimitní Vyhodnoceno 07.02.2023 01.03.2023 12:00
Část 1 Komplexní systém elektronické osobní dozimetrie
nadlimitní Hodnocení 03.02.2023 06.03.2023 10:00
Část 2 Sada fantomů pro praktickou výuku radiologické asistence v oblasti radioterapie
nadlimitní Hodnocení 03.02.2023 06.03.2023 10:00
Část 3 Sada fantomůpro praktickou výuku radiologické asistence v oblasti nukleární medicíny
nadlimitní Hodnocení 03.02.2023 06.03.2023 10:00
Část 4 Sada fantomů pro praktickou výuku radiologické asistence v oblasti radiodiagnostiky
nadlimitní Hodnocení 03.02.2023 17.04.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››