Profil zadavatele: Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta

  • Název: Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
  • IČO: 00216208
  • Adresa:
    V Úvalu 84/1
    150 06 Praha
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cuni.cz/profile_display_8.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-028439

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Část 1 Velký antivibrační stůl pro umístění dvou in vivo mikroskopů, laserů a další optiky
nadlimitní Příjem nabídek 30.11.2022 05.01.2023 10:00
Část 10 Elektrofyziologická jednotka mikroskopu
nadlimitní Příjem nabídek 30.11.2022 05.01.2023 10:00
Část 2 Zařízení pro skenování laserovým svazkem (2ks)
nadlimitní Příjem nabídek 30.11.2022 05.01.2023 10:00
Část 3 Centrální řídící a data akviziční karta mikroskopu s konektorovým boxem
nadlimitní Příjem nabídek 30.11.2022 05.01.2023 10:00
Část 4 Motorizovaný stolek mikroskopu pro in vivo experimenty
nadlimitní Příjem nabídek 30.11.2022 05.01.2023 10:00
Část 5 Vysoce citlivé detektory s předzesilovači (2 ks)
nadlimitní Příjem nabídek 30.11.2022 05.01.2023 10:00
Část 6 Přídavná jednotka pro zobrazování fluorescenčního vyhasínání (FLIM)
nadlimitní Příjem nabídek 30.11.2022 05.01.2023 10:00
Část 7 Software pro kompletní kontrolu celého mikroskopu
nadlimitní Příjem nabídek 30.11.2022 05.01.2023 10:00
Část 8 Výkonný objektiv pro in vivo měření ve dvoufotonovém a trojfotonovém režimu
nadlimitní Příjem nabídek 30.11.2022 05.01.2023 10:00
Část 9 Fázový modulátor obrazu na bázi tekutých krystalů
nadlimitní Příjem nabídek 30.11.2022 05.01.2023 10:00
UK2LF - Modulární dvoufotonový mikroskop se strukturovanou iluminací
nadlimitní Zadávání 30.11.2022
UK2LF - Dodávka nábytku - TPU, 4.etapa - II
nadlimitní Příjem nabídek 18.11.2022 20.12.2022 10:00
UK2LF - Přístroj na vyšetření head impulse testu a doplnění VOG pro registraci očních pohybů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.11.2022 23.11.2022 09:00
UK - 2. LF - Multifunkční budova (MFB), I. Etapa
nadlimitní Prokazování kvalifikace 10.11.2022 19.12.2022 12:00
UK2LF - Laserový systém s laditelnou vlnovou délkou femtosekundových mikrojoulových pulzů s příslušenstvím
nadlimitní Hodnocení 27.09.2022 31.10.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››