Přehled veřejných zakázek ve stavu prokazování kvalifikace

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
UK - 2. LF - Multifunkční budova (MFB), I. Etapa
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
nadlimitní Prokazování kvalifikace 10.11.2022 19.12.2022 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016