Public contracts of Univerzita Karlova

On this site you will find overview of published public contracts of the contracting authority Univerzita Karlova.

Not signed in users have access to basic information of public contracts and to procurement documents and its explanation in the case that these are provided with unrestricted and full direct remote access. After signing in contractors have the opportunity to interact within the relevant procurement procedures. If you are a contractor and do not have an account in the E-ZAK system yet, please sign up.

The E-ZAK system is certified by regulation no. 260/2016 Coll. in which are laid down detailed conditions relating to electronic tools and electronic acts performed in procurement of public procurement procedures and details on the certificate of conformity.

Detailed information about using the system can be found in user's manual (pdf, 3.98 MB).

In case of questions or troubles you can contact .

Ongoing public contracts

Quick filter: receipt of tenders | receipt of requests to participate
Title
Contracting authority
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence [i] Time limit for tenders / requests
LF HK – AV technika
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
above-the-threshold Receipt of tenders 29.09.2023 31.10.2023 10:00
UK 1.LF - Dodávka genomového sekvenátoru
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
above-the-threshold Receipt of tenders 27.09.2023 30.10.2023 10:00
UK 1. LF – Přístroj pro neinvazivní měření dysfunkce endotelu koronárních tepen metodou reaktivní hyperemie
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
small-scale public contract Receipt of tenders 26.09.2023 06.10.2023 10:00
UK 1. LF – Plynový chromatograf s FID detektorem a autosamplerem
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
above-the-threshold Receipt of tenders 25.09.2023 26.10.2023 10:00
UK 1. LF – Ultrazvukový přístroj pro MRI-TCS fúzi a zobrazování měkkých tkání
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
below-the-threshold Receipt of tenders 25.09.2023 13.10.2023 10:30
UK 1. LF – Systém pro vizuální stimulaci během fMRI
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
below-the-threshold Receipt of tenders 25.09.2023 13.10.2023 10:00
FAF UK – Recirkulační chladicí zařízení pro vakuové odparky
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
below-the-threshold Receipt of tenders 25.09.2023 12.10.2023 10:00
UK – 1.LF – Zajištění marketingových a komunikačních služeb pro projekt NPO - Národní ústav pro výzkum rakoviny
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
above-the-threshold Receipt of tenders 21.09.2023 31.10.2023 10:00
UK 1. LF – Laminární boxy třídy II A2 (vertikální proudění) včetně stojanu
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
small-scale public contract Evaluation 19.09.2023 03.10.2023 10:00
FaF UK – Systém pro minimálně invazivní srdeční katetrizaci laboratorních zvířat
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
below-the-threshold Receipt of tenders 19.09.2023 06.10.2023 10:00
LFP – Zpracování projektové dokumentace pro sportovní halu
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
below-the-threshold Receipt of tenders 19.09.2023 11.10.2023 09:00
UK 1LF - Rekonstrukce prostor pro proteomickou laboratoř
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
small-scale public contract Evaluation 18.09.2023 27.09.2023 13:00
UK – KaM – Dodávka obalového materiálu a zatavovacích obalů na jídla pro menzy UK - Část 2 - Zatavovací misky na jídlo
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
small-scale public contract Receipt of tenders 18.09.2023 04.10.2023 08:00
UK – KaM – Dodávka obalového materiálu a zatavovacích obalů na jídla pro menzy UK - Část 1 - Obalový materiál pro stravovací provozy
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
small-scale public contract Receipt of tenders 15.09.2023 04.10.2023 08:00
LF HK – NPO – Zdravotní lůžka
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
small-scale public contract Evaluation 14.09.2023 02.10.2023 10:00
all public contracts