Public contracts of Univerzita Karlova

On this site you will find overview of published public contracts of the contracting authority Univerzita Karlova.

Not signed in users have access to basic information of public contracts and to procurement documents and its explanation in the case that these are provided with unrestricted and full direct remote access. After signing in contractors have the opportunity to interact within the relevant procurement procedures. If you are a contractor and do not have an account in the E-ZAK system yet, please sign up.

The E-ZAK system is certified by regulation no. 260/2016 Coll. in which are laid down detailed conditions relating to electronic tools and electronic acts performed in procurement of public procurement procedures and details on the certificate of conformity.

Detailed information about using the system can be found in user's manual (pdf, 3.98 MB).

In case of questions or troubles you can contact .

Ongoing public contracts

Quick filter: receipt of tenders | receipt of requests to participate
Title
Contracting authority
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence [i] Time limit for tenders / requests
Rámcová smlouva na dodávky kancelářských potřeb pro MFF UK
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
below-the-threshold Receipt of tenders 01.12.2022 21.12.2022 13:00
UK2LF - Modulární dvoufotonový mikroskop se strukturovanou iluminací
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
above-the-threshold Awarding 30.11.2022
„UK 1. LF – II. Dodávky diety (krmiva) pro laboratorní myši a potkany pro roky 2022 -2024“
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
small-scale public contract Receipt of tenders 30.11.2022 15.12.2022 10:00
UK-FF – OSIP – rekonstrukce a modernizace prostor pro doktorandy z OP JAK – projekční práce
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
small-scale public contract Receipt of tenders 29.11.2022 12.12.2022 12:00
UK 1. LF - Zajištění ostrahy objektu Kateřinská 1. LF Univerzity Karlovy – opakovaná veřejná zakázka
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
small-scale public contract Receipt of tenders 28.11.2022 13.12.2022 10:00
Předběžná tržní konzultace na dodání mobilního generátoru H2O2
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
small-scale public contract Receipt of tenders 24.11.2022 07.12.2022 23:59
PedF – 2022 - Úklid bazénu, přilehlých sociálních zařízení a šaten v objektu Pedagogické fakulty UK – Brandýs nad Labem
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
small-scale public contract Receipt of tenders 24.11.2022 08.12.2022 14:00
UK FTVS - NPO - Datové servery
Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu
below-the-threshold Receipt of tenders 23.11.2022 09.12.2022 09:00
UK 1. LF – Přístrojové vybavení pro kompletní vestibulární vyšetření metodou VHIT
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
small-scale public contract Evaluation 22.11.2022 02.12.2022 10:00
RUK - UK Point - Poskytování poradenských a konzultačních služeb souvisejících se zabezpečením povinností Univerzity Karlovy v případě výjezdů a příjezdů zaměstnanců
Univerzita Karlova, Rektorát
below-the-threshold Receipt of tenders 21.11.2022 19.12.2022 10:00
LF HK - Dodávka serverů v roce 2022
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
small-scale public contract Receipt of tenders 21.11.2022 06.12.2022 10:00
UK-FF - SB - Dodávka úklidových, čistících a hygienických potřeb 2023-2024
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
small-scale public contract Receipt of tenders 18.11.2022 07.12.2022 12:00
UK2LF - Dodávka nábytku - TPU, 4.etapa - II
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
above-the-threshold Receipt of tenders 18.11.2022 20.12.2022 10:00
UK - ETF - Generální rekonstrukce budovy ETF, Černá 9 - opakování
Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta
below-the-threshold Receipt of tenders 15.11.2022 19.12.2022 10:00
Předběžná tržní konzultace - Rozšíření Archivního informačního systému UK
Univerzita Karlova, Rektorát
small-scale public contract Receipt of tenders 14.11.2022 05.12.2022 12:00
all public contracts