Public contracts of Univerzita Karlova

On this site you will find overview of published public contracts of the contracting authority Univerzita Karlova.

Not signed in users have access to basic information of public contracts and to procurement documents and its explanation in the case that these are provided with unrestricted and full direct remote access. After signing in contractors have the opportunity to interact within the relevant procurement procedures. If you are a contractor and do not have an account in the E-ZAK system yet, please sign up.

The E-ZAK system is certified by regulation no. 260/2016 Coll. in which are laid down detailed conditions relating to electronic tools and electronic acts performed in procurement of public procurement procedures and details on the certificate of conformity.

Detailed information about using the system can be found in user's manual (pdf, 3.94 MB).

In case of questions or troubles you can contact .

Ongoing public contracts

Quick filter: receipt of tenders | receipt of requests to participate
Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence [i] Time limit for tenders / requests
RUK – SBZ – Zajištění úklidových služeb
above-the-threshold Receipt of tenders 02.07.2020 03.08.2020 10:00
Předběžné tržní konzultace - „Poskytovatel právních služeb pro MEPHARED 2“
below-the-threshold Receipt of tenders 02.07.2020 15.07.2020 23:59
UK2LF - Spotřební materiál pro tiskárny a kopírky – tonery
small-scale public contract Receipt of tenders 01.07.2020 20.07.2020 10:00
LF HK - Stavební úpravy v r. 2020
small-scale public contract Evaluation 29.06.2020 10.07.2020 10:00
LFP - Napojení areálové kanalizace kampusu UniMeC na Roudenský kanalizační sběrač – projekční a inženýrská činnost
small-scale public contract Receipt of tenders 29.06.2020 21.07.2020 09:00
Předběžná tržní konzultace - UK – Nakladatelství Karolinum – nákup digitálního produkčního stroje pro oboustranný černobílý tisk
small-scale public contract Evaluation 26.06.2020 09.07.2020 10:00
3.LF UK - Dodávka přístroje – vybavení laboratoře analytických metod
small-scale public contract Evaluation 26.06.2020 03.07.2020 00:00
ERDF pro VŠ II na UK - VRR“ – dodávka plošin pro handicapované
small-scale public contract Receipt of tenders 24.06.2020 13.07.2020 09:45
Dostavba areálu TPU UK 2. LF - 4. etapa
above-the-threshold Receipt of tenders 24.06.2020 29.07.2020 10:00
RUK – SBZ – Revitalizace objektů Karolina – Rekonstrukce chodeb rektorátu a výukové části – Správce stavby a koordinátor BOZP
below-the-threshold Evaluation 19.06.2020 08.07.2020 10:00
LF HK – CORE FACILITIES - Sondy pro konfokální laserovou endoskopickou mikroskopii
small-scale public contract Evaluation 19.06.2020 07.07.2020 10:00
ÚJOP- Nákup PC a NTB
small-scale public contract Evaluated 18.06.2020 01.07.2020 08:00
ÚJOP - Nákup kancelářských potřeb 2020/2022
small-scale public contract Evaluated 18.06.2020 29.06.2020 08:00
FaF UK – Vakuová automatická stanice
above-the-threshold Receipt of tenders 18.06.2020 21.07.2020 10:00
FaF UK – Poloautomatický přístroj pro sprejové nanášení vzorků
above-the-threshold Receipt of tenders 18.06.2020 21.07.2020 10:00
all public contracts