Profil zadavatele: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„UK FTVS – NPO – Modernizace učebny U5“
podlimitní Zadáno 23.11.2023 08.12.2023 14:00
„UK FTVS – NPO – Centrální switch“
podlimitní Zadáno 20.11.2023 06.12.2023 09:00
UK FTVS – Zateplení bloku A, B, C, D a modernizace fasády bloků E, F, H v objektu Veleslavín - OPAKOVÁNÍ
podlimitní Zadáno 14.07.2023 28.08.2023 10:00
UK FTVS - Elektronická časomíra pro přesné měření času na atletických závodech
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.05.2023 23.05.2023 10:00
"PROVOZNÍ HORSKÉ BOUDY NA MULDĚ"
nadlimitní Zadáno 26.09.2022 26.10.2022 17:00
UK FTVS - Renovace výukových učeben - opakování
podlimitní Hodnocení 10.06.2022 29.06.2022 10:00
Pasportizace objektu UK FTVS - areálu Veleslavín do modelu BIM
nadlimitní Vyhodnoceno 07.09.2021 11.10.2021 10:00
UK FTVS - Renovace výukových učeben
podlimitní Hodnocení 21.07.2021 10.08.2021 10:00
UK FTVS - Rozšíření posilovny o warm-up zónu
podlimitní Hodnocení 07.07.2021 27.07.2021 10:00
UK FTVS – Centrum zdravotní a pohybové výchovy pro studenty se specifickými potřebami – kampus Veleslavín
podlimitní Zadáno 28.01.2021 09.03.2021 10:00
UK FTVS – Přetlaková hala
nadlimitní Zadáno 09.06.2020 13.07.2020 10:00
Software pro řešení složitých úloh metodou konečných prvků
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.05.2019 21.05.2019 14:00
Sportovní vybavení posilovny – opakování II
podlimitní Hodnocení 17.07.2018 08.08.2018 14:00
GPS Monitorovací systém - opakování
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.06.2018 10.07.2018 14:15
Vybavení antropologie a kinantropologie - opakování
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.06.2018 10.07.2018 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››