Veřejná zakázka: UK FTVS - Renovace výukových učeben - opakování

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 5948
Systémové číslo: P22V00000378
Spisová značka: UKFTVS/310636/2022
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 10.06.2022
Nabídku podat do: 29.06.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: UK FTVS - Renovace výukových učeben - opakování
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Tato Veřejná zakázka s názvem „UK FTVS - Renovace výukových učeben - opakování“ (dále jen „Veřejná zakázka“) je veřejnou zakázkou na stavení práce zadávanou v podlimitním režimu v rámci zjednodušeného podlimitního řízení. Na základě tohoto zadávacího řízení bude s vybraným Dodavatelem uzavřena smlouva o dílo, jejíž závazný návrh tvoří Přílohu č. 1 této Zadávací dokumentace.

Předmětem této Veřejné zakázky je renovace výukových učeben. Stavební práce budou spočívat zejména v provedení následujících prací:
• odstranění podlahy v celé tloušťce konstrukce ve stávajících učebnách, povrchové úpravy stěn, keramických obkladů, umyvadlových koutů včetně zařizovacích předmětů, otvorů pro vzduchotechnické rozvodné potrubí, ocelových zárubní s nadsvětlíkem, otopných litinových těles včetně vedení ocelového potrubí,
• úprava výšky podlah a pokládka nových podlah (a rovněž obkladů),
• nové vnitřní rozvody elektro,
• instalace zařizovacích předmětů,
• instalace nového osvětlení.
• nové vyštukování a vymalování stěn,
• osazení nových, komorových vstupních dveří s nadsvětlíkem, jež budou splňovat požární odolnost a bezbariérovost,
• demontáž, uskladnění a montáž lamelových rolet na el. pohon na všech oknech (textilní mechanické rolety budou nahrazeny novými lamelovými roletami na elektrický pohon),
• osazení nových otopných těles s novými ocelovými rozvody,
• vytvoření akustického sádrokartonového podhledu pod stropem po obvodu místnosti, do kterého budou osazeny audio reproduktory a roletové kastlíky,
• namontování kazetového akustického podhledu uprostřed místnosti, do kterého budou osazena svítidla,
• vytvoření nového nuceného větrání,
• rozvod potrubí při stěně nad sádrokartonovým podhledem a osazení VZT jednotky s chlazením na střeše,
• Instalace indukční smyčky pro nedoslýchavé,
• Instalace vybavení technologickým řetězcem pro záznam a archivaci výuky, tzv. e-learning.
• pro nevidomé bude možné záznam prezentací pomocí technologie OCR a čtecího syntetizátoru řeči převést do audia s mluveným slovem.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 12 160 664 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  José Martího 269/31
  162 52 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 636707

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy