Profil zadavatele: Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta

  • Název: Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta
  • IČO: 00216208
  • Adresa:
    Ruská 2411/87
    100 00 Praha
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cuni.cz/profile_display_9.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-028851

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
UK - LF3 - Dodávka kancelářského nábytku pro 3.LF UK
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.01.2024 05.02.2024 10:00
UK-3LF - Monitoring, vytvoření a správa eCRFu pro studii Apnimox EudraCT 2023-000132-30
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2023 28.07.2023 12:00
3. LFUK - Dodání tablet placeba pro randomizovanou klinickou studii
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2023 18.05.2023 12:00
UK - 3LF - Systém pro buněčnou elektrofyziologii patch-clamp
podlimitní Vyhodnoceno 10.10.2022 26.10.2022 10:00
UK - LF3 - Dodávka nábytku pro 3.LF UK
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2022 18.10.2022 10:00
NOVÉ VÝUKOVÉ CENTRUM 3. LF UK
nadlimitní Hodnocení 12.09.2022 28.11.2022 12:00
UK – 3. LF – Rekonstrukce výtahů v budově A
podlimitní Zadáno 23.08.2022 12.09.2022 10:00
UK – LF3 – Klimatizace a vzduchotechnika budovy Ruská 87 II
nadlimitní Zadáno 10.12.2020 22.01.2021 10:00
UK - 3LF- Klimatizace a vzduchotechnika budovy Ruská 87 - II - výzva k účasti na předběžné tržní konzultaci
nadlimitní Zadávání 14.07.2020
Poradenská činnost při předkládání žádostí o podporu individuálních projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
podlimitní Zadáno 31.03.2016 18.04.2016 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016