Profil zadavatele: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva č. 64: Václav Marek and the Sami - korektura
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2021 06.04.2021 11:00
UK-FF – KREAS: Externí analýzy a odběry pro archeologické účely
nadlimitní Příjem nabídek 12.03.2021 19.04.2021 13:00
Výzva č. 27: FF UK – nákup knih pro projekt KREAS
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2021 22.03.2021 11:00
Výzva č. 63: Čínská umělecká píseň yishu gequ: mezi tradicí a modernitou – překlad
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2021 22.03.2021 12:00
UK-FF – KREAS: Expertní podpora - příprava projektové žádosti v rámci Horizon Europe/UK-FF – KREAS: Expert Support – Preparation of a Project Application within Horizon Europe
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2021 19.03.2021 11:00
Výzva č. 62: An ethical analysis of geo-blocking audio-visual online content - korektura
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2021 15.03.2021 11:00
Výzva č. 9: Dodávka standardního ICT vybavení pro projekt KREAS
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2021 08.03.2021 12:00
Výzva č. 60: Korespondence R. Dvořáka s V. Náprstkem - překlad
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2021 02.03.2021 10:00
Výzva č. 26: FF UK – nákup knih pro projekt KREAS
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2021 03.03.2021 11:00
UK-FF – Anotační cluster pro Ústav Českého národního korpusu
VZ malého rozsahu Zadáno 29.12.2020 13.01.2021 13:00
Výzva č. 25: FF UK – nákup knih pro projekt KREAS
VZ malého rozsahu Zadáno 16.12.2020 26.01.2021 11:00
Výzva č. 24: FF UK – nákup knih pro projekt KREAS
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2020 04.12.2020 11:00
Výzva č. 23: FF UK – nákup knih pro projekt KREAS
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2020 05.11.2020 11:00
Výzva č. 22: FF UK - nákup knih pro projekt KREAS
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2020 06.10.2020 10:00
UK-FF – KREAS: Analýza a vyhodnocení metalografie a chemických vlastností kovových předmětů z archeologických výzkumů v Uzbekistánu
podlimitní Zadáno 09.09.2020 02.10.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3  ››