Profil zadavatele: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva č. 49: Andersen, Ibsen and Strindberg as Migrant Writers - korektura
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2020 24.06.2020 11:00
Výzva č. 48: Čeští experti a kolaborace za nacismu - překlad
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2020 23.06.2020 15:00
Výzva č. 47: Studie o usedlosti San Juan a rodině Böhlendorf - překlad
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2020 23.06.2020 14:00
Výzva č. 19: FF UK - nákup knih pro projekt KREAS
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2020 23.06.2020 12:00
UK-FF – KREAS: Pořízení nábytku Voršilská
podlimitní Vyhodnoceno 25.05.2020 15.06.2020 13:00
Výzva č. 46: Svátek Medvěda + Distance masky – překlad
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2020 02.06.2020 13:00
Výzva č. 45: Donde estuve su hogar - korektura
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2020 01.06.2020 12:00
Výzva č. 18: FF UK - nákup knih pro projekt KREAS
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2020 02.06.2020 13:00
UK-FF – Rozvoj a servis aplikačních modulů
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2020 12.05.2020 15:00
Výzva č. 6: Dodávka standardního ICT vybavení pro projekt KREAS
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2020 05.06.2020 12:00
Výzva č. 42: Skandinavismy - překlad
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2020 11.05.2020 13:00
Výzva č. 17: FF UK - nákup knih pro projekt KREAS
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2020 05.05.2020 13:00
Výzva č. 41: Portál staročeských textů II, opakování - překlad
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2020 20.04.2020 13:00
Výzva č. 16: FF UK - nákup knih pro projekt KREAS
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2020 17.04.2020 13:00
“Rekonstrukce a dostavba budov FF UK, Opletalova 47, 49, Praha 1 – TDS a BOZP"
nadlimitní Hodnocení 02.04.2020 06.05.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3  ››