Profil zadavatele: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva č. 77: České země a Mexiko 1821-1939 - korektura
VZ malého rozsahu Zadáno 17.12.2021 04.01.2022 11:00
Výzva č. 37: FF UK – nákup knih pro projekt KREAS
VZ malého rozsahu Zadáno 08.12.2021 21.12.2021 11:00
Výzva č. 76: Roman rural vicus - korektura
VZ malého rozsahu Zadáno 25.11.2021 07.12.2021 11:00
UK-FF – KREAS: Radiouhlíkové datování archeologických materiálů / UK-FF – KREAS: Radiocarbon dating of archaeological materials
nadlimitní Vyhodnoceno 18.11.2021 20.12.2021 11:00
UK-FF: ZO - Nákup technického vybavení pro online výuku
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2021 26.11.2021 11:00
UK-FF – KREAS: Reprezentativní kvantitativní výzkum ve všech krajích ČR občanů starších 65 let a žen pečujících o nezletilé děti v obtížné sociální situaci
VZ malého rozsahu Zadáno 25.10.2021 11.11.2021 11:00
Výzva č. 36: FF UK – nákup knih pro projekt KREAS
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2021 08.11.2021 11:00
Výzva č. 35: FF UK – nákup knih pro projekt KREAS
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2021 19.10.2021 11:00
Výzva č. 34: FF UK – nákup knih pro projekt KREAS
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2021 08.09.2021 11:00
Výzva č. 33: FF UK – nákup knih pro projekt KREAS
VZ malého rozsahu Zadáno 10.08.2021 25.08.2021 11:00
Výzva č. 72: český nacionalismus a sociální stát - překlad
VZ malého rozsahu Zadáno 21.07.2021 09.08.2021 11:00
Výzva č. 32: FF UK – nákup knih pro projekt KREAS
VZ malého rozsahu Zadáno 08.07.2021 20.07.2021 11:00
UK-FF – Správa informačních systémů FF UK 2021-2024
VZ malého rozsahu Zadáno 29.04.2021 11.05.2021 12:00
UK-FF – KREAS: Externí analýzy a odběry pro archeologické účely
nadlimitní Zadáno 12.03.2021 19.04.2021 13:00
UK-FF – KREAS: Expertní podpora - příprava projektové žádosti v rámci Horizon Europe/UK-FF – KREAS: Expert Support – Preparation of a Project Application within Horizon Europe
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2021 19.03.2021 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3  ››