Profil zadavatele: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
UK-FF - Notebooky pro lingvistický výzkum II.
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2019 02.10.2019 12:00
UK-FF - Tisk vědeckých publikací
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2019 20.09.2019 13:00
Výzva č. 9: FF UK - nákup knih pro projekt KREAS
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2019 20.09.2019 12:00
Výzva č. 31: Portál staročeských textů, opakování - překlad
VZ malého rozsahu Zadáno 30.08.2019 12.09.2019 13:00
KREAS - KONZERVOVÁNÍ SBÍREK A NÁLEZŮ – ČIŠTĚNÍ A KONZERVOVÁNÍ SÁDROVÝCH ODLITKŮ HISTORICKÉ HODNOTY VE SBÍRKÁCH FF UK
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2019 12.09.2019 14:00
Výzva č. 30: Pottery, opakování - korektura
VZ malého rozsahu Zadáno 21.08.2019 02.09.2019 13:00
UK-FF – Velké posluchárny – ICT (HW) – opakování II.
podlimitní Hodnocení 20.08.2019 05.09.2019 13:00
UK-FF - Zajištění elektronických informačních služeb 2019
podlimitní Zadáno 12.08.2019 11.09.2019 12:00
Výzva č. 8: FF UK - nákup knih pro projekt KREAS
VZ malého rozsahu Zadáno 12.08.2019 22.08.2019 12:00
Výzva č. 28: Industrial autorship, opakování - překlad
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2019 28.08.2019 13:00
Výzva č. 27: Studie o audiovizuálním průmyslu - korektury
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2019 23.08.2019 13:00
UK-FF - Tvorba desktopové aplikace pro editaci zvuku a tvorba softwaru pro webovou výslovnostní aplikaci
VZ malého rozsahu Zadáno 31.07.2019 19.08.2019 13:00
Výzva č. 7: FF UK - nákup knih pro projekt KREAS
VZ malého rozsahu Zadáno 10.07.2019 19.07.2019 13:00
UK-FF – Zajištění ostrahy objektů FF UK 2019 – 2023
nadlimitní Zadáno 04.07.2019 05.08.2019 13:00
Výzva č.24 – DOCIEE - korektura
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2019 09.07.2019 17:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3  ››