Profil zadavatele: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
“Rekonstrukce a dostavba budov FF UK, Opletalova 47, 49, Praha 1 – TDS a BOZP"
nadlimitní Příjem nabídek 02.04.2020 06.05.2020 10:00
UK-FF – Velké posluchárny – ICT (HW) – kamera, fotoaparáty a příslušenství
podlimitní Hodnocení 13.03.2020 31.03.2020 15:00
UK-FF - KREAS: Cateringové služby - rámcová smlouva
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2020 18.03.2020 09:00
Výzva č. 15: FF UK - nákup knih pro projekt KREAS
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2020 18.03.2020 10:00
Výzva č. 38: Plato and Aristotle on human function - korektura
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2020 18.03.2020 12:00
Výzva č. 13: FF UK - nákup knih pro projekt KREAS
VZ malého rozsahu Zadáno 28.01.2020 11.02.2020 12:00
UK-FF - KREAS: EIZ Klapp-Online
nadlimitní Zadáno 22.01.2020 10.02.2020 10:00
UK-FF – KREAS: Geofyzikální prospekce a měření na zahraničních lokalitách
VZ malého rozsahu Zadáno 10.01.2020 24.01.2020 13:00
Výzva č. 12: FF UK - nákup knih pro projekt KREAS
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2019 16.01.2020 13:00
UK-FF - KREAS: Manuální zpracování řečových nahrávek
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2019 13.12.2019 13:00
Výzva č. 11: FF UK - nákup knih pro projekt KREAS
VZ malého rozsahu Zadáno 21.10.2019 25.11.2019 12:00
KREAS - KONZERVOVÁNÍ SBÍREK A NÁLEZŮ – ČIŠTĚNÍ A KONZERVOVÁNÍ SÁDROVÝCH ODLITKŮ HISTORICKÉ HODNOTY VE SBÍRKÁCH FF UK
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2019 12.09.2019 14:00
UK-FF - Zajištění elektronických informačních služeb 2019
podlimitní Zadáno 12.08.2019 11.09.2019 12:00
UK-FF - Tvorba desktopové aplikace pro editaci zvuku a tvorba softwaru pro webovou výslovnostní aplikaci
VZ malého rozsahu Zadáno 31.07.2019 19.08.2019 13:00
UK-FF – Zajištění ostrahy objektů FF UK 2019 – 2023
nadlimitní Zadáno 04.07.2019 05.08.2019 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3  ››