Profil zadavatele: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„UK FF – Nákup knih“
nadlimitní Příjem nabídek 14.05.2018 11.06.2018 09:00
"UK FF – Pořízení ICT"
nadlimitní Příjem nabídek 14.05.2018 13.06.2018 10:00
UK-FF – ICT, přístroje a zařízení 2017 - opakování
podlimitní Zadáno 31.01.2018 16.02.2018 10:00
UK-FF – Velké posluchárny – ICT (HW)
podlimitní Zadáno 24.01.2018 21.02.2018 13:00
"UK-FF - Nábytek_2017"
VZ malého rozsahu Zadáno 27.11.2017 06.12.2017 10:00
UK-FF – Velké posluchárny – Volný interiér II.
podlimitní Zadáno 13.11.2017 01.12.2017 12:00
UK-FF – ICT, přístroje a zařízení 2017
podlimitní Zadáno 30.10.2017 14.11.2017 14:00
UK-FF –Velké posluchárny – Koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2017 11.10.2017 13:00
UK-FF –Velké posluchárny – Technický dozor stavebníka (TDS)
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2017 11.10.2017 13:00
UK-FF – Velké posluchárny - Zhotovení
podlimitní Zadáno 29.08.2017 09.10.2017 13:00
"UK-FF - Úklid, úklidové a čisticí prostředky a hygienické potřeby, stěhovací práce"
VZ malého rozsahu Zadáno 15.08.2017 25.08.2017 11:00
UK-FF – Dodávka notebooků pro odborný tým CNC
podlimitní Zadáno 31.07.2017 07.09.2017 10:00
UK-FF - Hlavní budova, nám. Jana Palacha 2 – IV. etapa Obnova vstupních prostor auly a rekonstrukce WC
podlimitní Zadáno 15.06.2017 12.07.2017 10:00
UK-FF – Zajištění ostrahy objektů FF UK 2017-2019
nadlimitní Zadáno 05.06.2017 14.07.2017 10:00
UK-FF – Rekonstrukce obvodového a střešního pláště budovy – výkon koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2017 20.04.2017 12:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››