Profil zadavatele: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
UK-FF - Dodávka úklidových, čistících a hygienických potřeb 2020-2023
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2020 07.08.2020 12:00
UK-FF – Rozvoj a servis aplikačních modulů
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2020 12.05.2020 15:00
“Rekonstrukce a dostavba budov FF UK, Opletalova 47, 49, Praha 1 – TDS a BOZP"
nadlimitní Zadáno 02.04.2020 06.05.2020 10:00
UK-FF - KREAS: Cateringové služby - rámcová smlouva
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2020 18.03.2020 09:00
UK-FF – KREAS: Geofyzikální prospekce a měření na zahraničních lokalitách
VZ malého rozsahu Zadáno 10.01.2020 24.01.2020 13:00
UK-FF - KREAS: Manuální zpracování řečových nahrávek
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2019 13.12.2019 13:00
UK-FF – Zajištění ostrahy objektů FF UK 2019 – 2023
nadlimitní Zadáno 04.07.2019 05.08.2019 13:00
UK FF Tiskové služby pro KREAS - opakování
VZ malého rozsahu Zadáno 25.10.2018 09.11.2018 17:00
FF UK - WEB pro KREAS - opakování
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2018 14.08.2018 16:00
UK-FF – Pořízení ICT – opakování I.
nadlimitní Hodnocení 09.07.2018 14.08.2018 10:00
UK FF – Zařízení pro půjčování knih a laptopů
nadlimitní Vyhodnoceno 31.05.2018 28.06.2018 10:00
UK FF – Dodávky nábytku, fólií a etiket
podlimitní Vyhodnoceno 28.05.2018 15.06.2018 09:00
UK-FF – Velké posluchárny - Zhotovení
podlimitní Zadáno 30.08.2017 09.10.2017 13:00
UK-FF – Rekonstrukce obvodového a střešního pláště budovy – výkon koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2017 20.04.2017 12:30
UK-FF – Rekonstrukce obvodového a střešního pláště budovy – výkon TDS
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2017 20.04.2017 12:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016