Profil zadavatele: Univerzita Karlova, Rektorát


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
UK – RUK – Nákup vybavení pro vzdělávací mini science centrum Didaktikon, Kampus Hybrenská, část III. laboratorní stoly
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.06.2022 11.07.2022 10:00
RUK – SBZ – Zajištění celoročního provozu tenisového areálu SCUK
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.06.2022 20.06.2022 10:00
Předběžná tržní konzultace II fáze: Centrální pojištění nemovitého, movitého majetku, vozidel a odpovědnosti UNIVERZITY KARLOVY a jejích jednotek
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.06.2022 17.06.2022 12:00
UK – RUK – Nákup vybavení pro vzdělávací mini science centrum Didaktikon, Kampus Hybrenská, část I. židle
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.05.2022 09.06.2022 10:00
RUK – ÚVT – Leasing a následná koupě monitorovacího systému na perimetru PASNET
podlimitní Vyhodnoceno 17.05.2022 09.06.2022 10:00
RUK - ÚKUK - Nákup e-knih vydavatele Emerald Publishing
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2022 14.03.2022 10:00
Předběžná tržní konzultace: Centrální nákup xerografického papíru na rok 2022
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.02.2022 25.02.2022 10:00
RUK – SBZ – Nákup antigenních testů na původce onemocnění COVID-19 IV
VZ malého rozsahu Zadáno 07.01.2022 13.01.2022 10:00
Výstavba provizorní menzy (2)
podlimitní Vyhodnoceno 04.01.2022 21.01.2022 12:00
RUK – SBZ – Nákup drogistických, úklidových a hygienických potřeb v roce 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 21.12.2021 10.01.2022 10:00
CU Rectorate Central Library – Programming Services for Digital Repository of CU
VZ malého rozsahu Zadáno 15.12.2021 24.01.2022 10:00
Výběr technického dozoru stavebníka – Stavby a služby 1. etapy realizace nového Kampusu Albertov
VZ malého rozsahu Zadáno 21.10.2021 12.11.2021 12:00
RUK - OPP - Poradenská činnost pro oblast Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) na Univerzitě Karlově
nadlimitní Zadáno 18.10.2021 26.11.2021 10:00
RUK – ÚKUK – Systém pro podporu akademického psaní a kontrolu originality akademických prací
nadlimitní Hodnocení 04.10.2021 08.06.2022 15:30
RUK – COŽP – Rekrutace respondentů pro dotazníkové šetření projektu TAČR Kohoutková
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2021 20.10.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››