Profil zadavatele: Univerzita Karlova, Rektorát


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
RUK - SBZ - Nákup drogistických, úklidových a hygienických potřeb v roce 2023
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.12.2022 19.12.2022 10:00
RUK - UK Point - Poskytování poradenských a konzultačních služeb souvisejících se zabezpečením povinností Univerzity Karlovy v případě výjezdů a příjezdů zaměstnanců
podlimitní Příjem nabídek 21.11.2022 19.12.2022 10:00
Předběžná tržní konzultace - Rozšíření Archivního informačního systému UK
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.11.2022 05.12.2022 12:00
RUK - OPP - Výzkumná agentura na kvantitativní dotazníkové šetření pro projekt CEDMO NPO
nadlimitní Příjem nabídek 11.11.2022 12.12.2022 10:00
RUK – ÚKUK – Platforma pro správu a zveřejňování audio a video záznamů UK
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.11.2022 24.11.2022 10:00
RUK – ÚVT – Zajištění software, softwarových licencí a souvisejících služeb pro osobní počítače a servery užívané na Univerzitě Karlově​
nadlimitní Vyhodnoceno 19.10.2022 21.11.2022 10:00
RUK – ÚVT – Technická podpora a rozvoj aplikace ALF pro specializační vzdělávání lékařů
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2022 24.10.2022 09:00
RUK - SBZ - Výběr autorizovaného servisu pro osobní vozidla značky Škoda
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2022 11.10.2022 10:00
RUK – ÚVT – Dodávka serverů pro studijní informační systém
podlimitní Zadáno 02.09.2022 20.09.2022 10:00
Předběžná tržní konzultace: RUK - OPP - Výzkumná agentura na kvantitativní dotazníkové šetření pro projekt CEDMO NPO
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.08.2022 07.09.2022 12:00
Předběžné tržní konzultace: RUK – ÚVT – Dodávka, technická podpora a rozvoj jednotného ekonomického informačního systému na Univerzitě Karlově
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.08.2022 14.09.2022 12:00
Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku: UK – SBZ – pronájem prostor současné Restaurace U Supa, Celetná č. 22 a 24, Praha 1“
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.08.2022 14.09.2022 10:00
RUK – SBZ – Zajištění instalace, oprav a provozuschopnosti souborů slaboproudých rozvodů včetně koncových zařízení a silnoproudého vedení
podlimitní Zadáno 09.08.2022 26.08.2022 10:00
RUK – OVV – Zajištění akcí pro uchazeče o studium na Univerzitě Karlově
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2022 23.08.2022 10:00
RUK – OVV – Výběr smluvních fotografů pro agendu RUK a médií UK
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.08.2022 31.08.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››