Profil zadavatele: Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
FaF UK – Kapalinový chromatograf
nadlimitní Příjem nabídek 27.05.2019 28.06.2019 09:00
FaF UK – Úklidové služby 2019-2020
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2019 30.05.2019 10:00
Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově - dodávka audio video vybavení pro LF/FaF v Hradci Králové III
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.05.2019 27.05.2019 10:00
InoMed – ELS detektor včetně příslušného splitteru
nadlimitní Vyhodnoceno 13.05.2019 17.06.2019 11:00
InoMed – Hmotnostní spektrometr typu trojitého kvadrupólu ve spojení s vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií
nadlimitní Vyhodnoceno 13.05.2019 17.06.2019 11:00
InoMed – Bezpečnostní (biohazard) box
nadlimitní Vyhodnoceno 13.05.2019 17.06.2019 10:00
InoMed – Chlazená centrifuga s výměnnými rotory a PCR gradientový cycler
nadlimitní Vyhodnoceno 13.05.2019 17.06.2019 09:00
InoMed – CO2 inkubátor pro buněčné kultury
nadlimitní Vyhodnoceno 13.05.2019 17.06.2019 10:00
InoMed – Fluorescenční mikroskop s kamerou
nadlimitní Vyhodnoceno 13.05.2019 17.06.2019 09:00
Laboratorní přístroje (DDHM) 04/2019
nadlimitní Zadáno 18.04.2019 30.04.2019 10:00
InoMed – Temperované CO2 inkubátory do 60 litrů objemu
nadlimitní Hodnocení 03.04.2019 13.05.2019 10:00
FaF UK – Aktivní prvky II
podlimitní Zadáno 12.03.2019 11.04.2019 10:00
FaF UK – Centrální řešení zabezpečení sítě - Firewall II
podlimitní Zadáno 12.03.2019 29.03.2019 11:00
STARSS – Centrální generátor dusíku s kompresorem II
nadlimitní Zadáno 08.03.2019 12.04.2019 10:00
Laboratorní materiál 04/2019
nadlimitní Zadáno 07.02.2019 19.02.2019 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6 10  ››