Profil zadavatele: Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
FaF UK – Aktivní prvky II
podlimitní Příjem nabídek 12.03.2019 29.03.2019 10:00
FaF UK – Centrální řešení zabezpečení sítě - Firewall II
podlimitní Příjem nabídek 12.03.2019 29.03.2019 11:00
STARSS – Centrální generátor dusíku s kompresorem II
nadlimitní Příjem nabídek 08.03.2019 12.04.2019 10:00
EFSA-CDN - Liquid scintillation counter (beta spektrometr) pro detekci alfa, beta i gama záření pro experimentální účely II
nadlimitní Příjem nabídek 26.02.2019 01.04.2019 10:00
FaF UK - Zajištění služeb na praní prádla
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2019 14.02.2019 10:00
EFSA-CDN - Hmotnostní spektrometr typu trojitého kvadrupólu ve spojení s ultra-vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií
nadlimitní Vyhodnoceno 29.01.2019 04.03.2019 10:00
EFSA-CDN – Hmotnostní spektrometr typu trojitého kvadrupólu ve spojení s kapilární elektroforézou
nadlimitní Vyhodnoceno 25.01.2019 27.02.2019 10:00
Chemikálie 03/2019
nadlimitní Zadáno 24.01.2019 15.02.2019 09:30
Chemikálie 02/2019
nadlimitní Zadáno 24.01.2019 11.02.2019 08:30
FaF UK - Dodávka příslušenství k přístroji Flash chromatograf Büchi v rámci projektu MOLABI-PL I
nadlimitní Zadáno 16.01.2019 18.02.2019 10:00
FaF UK - Dodávka příslušenství k přístroji Flash chromatograf Büchi v rámci projektu MOLABI-PL II
nadlimitní Zadáno 16.01.2019 18.02.2019 11:00
FaF UK - Dodávka příslušenství k přístroji Kapalinový preparativní chromatograf Autopurification System v rámci projektu MOLABI-PL
nadlimitní Zadáno 16.01.2019 04.03.2019 09:00
Laboratorní přístroje (DDHM) 01/2019
nadlimitní Zadáno 10.01.2019 22.01.2019 10:00
EFSA-CDN - Ionizační technika MALDI
nadlimitní Zadáno 09.01.2019 11.02.2019 11:00
Zkvalitnění studijního prostředí na FaF UK v Hradci Králové – dodávka vybavení - UV zdroj pro detekci chromatogramů II
nadlimitní Zadáno 09.01.2019 11.02.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6 10  ››