Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
PedF – Nákup kancelářského materiálu 2023/2024
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.03.2023 03.04.2023 11:00
UK2LF - Vysokokapacitní stolní sekvenátor využívající technologii masivně paralelního sekvenování, vhodný pro mikrobiální genomiku a metagenomiku
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
nadlimitní Příjem nabídek 16.03.2023 18.04.2023 10:00
PedF – 2023 – Výměna oken v budově PedF UK – Brandýs na d Labem, Královická 915
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.03.2023 27.03.2023 14:00
UK - KaM - Dodávka elektrospotřebičů 2023
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
podlimitní Příjem nabídek 13.03.2023 29.03.2023 10:00
Předběžná tržní konzultace na dodání telemetrického systému pro sledování fyziologických parametrů malých hlodavců
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.03.2023 22.03.2023 10:00
PedF – Nákup tonerů 2023/2024
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.03.2023 24.03.2023 12:00
UK 1.LF - Skleněné stěny ordinací Stomatologické kliniky v 3.NP budovy 1.LF UK, Kateřinská 32
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.03.2023 23.03.2023 10:00
Drogistické zboží 01-2023
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
nadlimitní Zadáno 06.03.2023 17.03.2023 09:00
Výzva č. 28 k podání nabídky v rámci dynamického nákupního systému
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2023 14.03.2023 13:00
FSV UK – Rekonstrukce Děkanátu v budově FSV UK Jinonice – projektová příprava
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.03.2023 15.03.2023 12:00
Laboratorní materiál a chemikálie 03-2023
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2023 14.03.2023 09:00
UK.KaM-Dodávka technologií pro stravovací provozy - myčka bílého nádobí
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2023 10.03.2023 10:00
Výzva č. 27 k podání nabídky v rámci dynamického nákupního systému
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2023 07.03.2023 13:00
Laboratorní materiál a chemikálie 02-2023
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2023 07.03.2023 09:00
UK - KaM – Zprovoznění menzy Jednota – část I. Zdravotechnika opakování
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.02.2023 06.03.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40  ››