Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
<skrytý název>
nadlimitní Zahájena 07.04.2020 11.05.2020 10:00
Nákup běžné výpočetní techniky formou náhradního plnění
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.04.2020 16.04.2020 10:00
PedF – 2020 - Pořízení a instalace bezpečnostních kamer
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.04.2020 30.04.2020 14:00
“Rekonstrukce a dostavba budov FF UK, Opletalova 47, 49, Praha 1 – TDS a BOZP"
nadlimitní Příjem nabídek 02.04.2020 06.05.2020 10:00
FaF UK - Rozšíření aparatury na ex vivo experimenty s isolovanými hladkosvalovými orgány
nadlimitní Příjem nabídek 30.03.2020 30.04.2020 10:00
PedF – 2020 - Pořízení tiskáren a multifunkcí
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.03.2020 03.04.2020 11:00
FaF UK - Detektor s diodovým polem a Fluorescenční detektor
nadlimitní Příjem nabídek 25.03.2020 04.05.2020 10:00
PedF – 2020 - Pořízení notebooků a IT příslušenství
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.03.2020 03.04.2020 11:00
LF HK – CORE FACILITIES – 3D tiskárna
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.03.2020 15.04.2020 10:30
FaF UK - Potenciostat
nadlimitní Příjem nabídek 19.03.2020 20.04.2020 10:00
Systém elektrooptické modulace laserového svazku
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.03.2020 27.03.2020 09:00
Zpracování dokumentace k územnímu řízení pro dostavbu areálu UK FTVS
nadlimitní Příjem nabídek 16.03.2020 17.04.2020 10:00
UK-FF – Velké posluchárny – ICT (HW) – kamera, fotoaparáty a příslušenství
podlimitní Hodnocení 13.03.2020 31.03.2020 15:00
Komponenty pro vědecké výpočty - KDSS
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2020 23.03.2020 10:00
UK – LF3 – Klimatizace a vzduchotechnika budovy Ruská 87
nadlimitní Příjem nabídek 11.03.2020 14.04.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40  ››