Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
UK 1. LF – Laminární boxy třídy II A2 (vertikální proudění) včetně stojanu
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.09.2023 03.10.2023 10:00
FaF UK – Systém pro minimálně invazivní srdeční katetrizaci laboratorních zvířat
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
podlimitní Příjem nabídek 19.09.2023 06.10.2023 10:00
LFP – Zpracování projektové dokumentace pro sportovní halu
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
podlimitní Příjem nabídek 19.09.2023 11.10.2023 09:00
UK 1LF - Rekonstrukce prostor pro proteomickou laboratoř
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.09.2023 27.09.2023 13:00
UK – KaM – Dodávka obalového materiálu a zatavovacích obalů na jídla pro menzy UK - Část 2 - Zatavovací misky na jídlo
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.09.2023 04.10.2023 08:00
UK – KaM – Dodávka obalového materiálu a zatavovacích obalů na jídla pro menzy UK - Část 1 - Obalový materiál pro stravovací provozy
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.09.2023 04.10.2023 08:00
LF HK – NPO – Zdravotní lůžka
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.09.2023 02.10.2023 10:00
UK KaM - Dodávky zpracované a kalibrované drůbeží maso Praha a Hradec Králové 1 - 2023
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
nadlimitní Zadáno 11.09.2023 22.09.2023 08:00
UK KaM - Dodávky ovoce a zeleniny pro menzu Hradec Králové na týden od 25.9.2023 do 30.9.2023
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
nadlimitní Zadáno 11.09.2023 22.09.2023 08:00
UK 1.LF - Dodávky kancelářských potřeb realizované prostřednictvím náhradního plnění
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
podlimitní Příjem nabídek 07.09.2023 27.09.2023 10:00
LF HK – Laboratorní přístroje
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.09.2023 12.10.2023 10:00
UK 1. LF – Kapalinový chromatograf
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
nadlimitní Příjem nabídek 07.09.2023 10.10.2023 10:00
UK 1. LF - Mobilní generátor peroxidu vodíku
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.09.2023 27.09.2023 10:30
UK 1. LF – Autokláv - parní prokládací sterilizátor
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
podlimitní Hodnocení 06.09.2023 22.09.2023 10:00
RUK – ÚVT – SIEM, obměna HW vybavení, implementace SIEM v novém prostředí, migrace
Univerzita Karlova, Rektorát
podlimitní Hodnocení 05.09.2023 21.09.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40 100  ››