Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
RUK – SBZ – Zajištění úklidových služeb
nadlimitní Příjem nabídek 02.07.2020 03.08.2020 10:00
Předběžné tržní konzultace - „Poskytovatel právních služeb pro MEPHARED 2“
podlimitní Příjem nabídek 02.07.2020 15.07.2020 23:59
UK2LF - Spotřební materiál pro tiskárny a kopírky – tonery
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.07.2020 20.07.2020 10:00
LF HK - Stavební úpravy v r. 2020
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.06.2020 10.07.2020 10:00
LFP - Napojení areálové kanalizace kampusu UniMeC na Roudenský kanalizační sběrač – projekční a inženýrská činnost
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.06.2020 21.07.2020 09:00
Předběžná tržní konzultace - UK – Nakladatelství Karolinum – nákup digitálního produkčního stroje pro oboustranný černobílý tisk
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.06.2020 09.07.2020 10:00
3.LF UK - Dodávka přístroje – vybavení laboratoře analytických metod
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.06.2020 03.07.2020 00:00
ERDF pro VŠ II na UK - VRR“ – dodávka plošin pro handicapované
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.06.2020 13.07.2020 09:45
Dostavba areálu TPU UK 2. LF - 4. etapa
nadlimitní Příjem nabídek 24.06.2020 29.07.2020 10:00
RUK – SBZ – Revitalizace objektů Karolina – Rekonstrukce chodeb rektorátu a výukové části – Správce stavby a koordinátor BOZP
podlimitní Hodnocení 19.06.2020 08.07.2020 10:00
LF HK – CORE FACILITIES - Sondy pro konfokální laserovou endoskopickou mikroskopii
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.06.2020 07.07.2020 10:00
ÚJOP- Nákup PC a NTB
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.06.2020 01.07.2020 08:00
ÚJOP - Nákup kancelářských potřeb 2020/2022
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.06.2020 29.06.2020 08:00
Tiskařské služby 06-2020
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2020 23.06.2020 09:00
FaF UK – Poloautomatický přístroj pro sprejové nanášení vzorků
nadlimitní Příjem nabídek 18.06.2020 21.07.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40  ››