Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
UK 1.LF - Skleněné stěny ordinací Stomatologické kliniky v 3.NP budovy 1.LF UK, Kateřinská 32
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.07.2022 19.07.2022 10:00
<skrytý název>
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
nadlimitní Zahájena 30.06.2022 01.08.2022 10:00
<skrytý název>
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
nadlimitní Zahájena 30.06.2022 01.08.2022 10:00
UK2LF - Aktivní prvky - TPU, 4. etapa
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
podlimitní Příjem nabídek 30.06.2022 20.07.2022 10:00
PedF – 2022 - Pořízení a instalace ICT a AV vybavení do učeben M209 a S201
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.06.2022 18.07.2022 14:00
UK – RUK – Nákup vybavení pro vzdělávací mini science centrum Didaktikon, Kampus Hybrenská, část III. laboratorní stoly
Univerzita Karlova, Rektorát
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.06.2022 11.07.2022 10:00
FAF UK – Real time PCR cykler
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Příjem nabídek 27.06.2022 28.07.2022 10:00
LFP – U2 DM – stěhování děkanátu fakulty
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.06.2022 04.07.2022 10:00
FSV UK - technické služby k ochraně majetku
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd
nadlimitní Příjem nabídek 22.06.2022 29.07.2022 10:00
UK - KaM - Dodávka potravin – Drůbeží maso 7. - 8. 2022
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.06.2022 29.06.2022 10:00
UK – KaM dodávka potravin – Hovězí a vepřové maso 7. - 8. 2022
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.06.2022 29.06.2022 10:00
Eventové zajištění konference EVROPA PROTI INFORMAČNÍMU CHAOSU
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.06.2022 29.06.2022 10:00
PedF – 2022 - Úklid učeben, kanceláří a společných prostor v objektech Pedagogické fakulty UK
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.06.2022 01.07.2022 14:00
UK FTVS - Renovace výukových učeben - opakování
Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu
podlimitní Hodnocení 10.06.2022 29.06.2022 10:00
Část 1 (Přikrajovací pracoviště)
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
nadlimitní Příjem nabídek 09.06.2022 11.07.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40  ››