Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka ovoce a zeleniny pro menzy UK Praha 5-2023
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2023 18.05.2023 07:00
FSV UK – Vyhledávání uchazečů o studium na Institutu ekonomických studií
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2023 19.05.2023 12:00
3. LFUK - Dodání tablet placeba pro randomizovanou klinickou studii
Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2023 18.05.2023 12:00
UK 1. LF – Sběr, svoz a odstranění směsného odpadu z ústavů a pracovišť 1. LF Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2023 30.05.2023 10:00
Tiskařské služby 05-2023
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2023 15.05.2023 09:00
Nábytek 01-2023
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2023 15.05.2023 09:00
Tiskařské služby 04-2023
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2023 15.05.2023 09:00
UK – KaM – Dodávka ovoce a zeleniny pro menzy UK Praha 4-2023
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2023 11.05.2023 06:00
Laboratorní přístroje (DDHM) 03/2023
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Zadáno 02.05.2023 19.05.2023 10:00
Laboratorní materiál 07/2023
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Zadáno 02.05.2023 16.05.2023 10:00
UK – Výstavba Kampusu Albertov – Biocentrum
Univerzita Karlova, Rektorát
nadlimitní Hodnocení 02.05.2023 22.11.2023 12:00
UK - KaM - Stavební činnost při dokončování budov, zajištění oprav a provozu budov KaM v Praze
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2023 11.05.2023 10:00
UK – KaM – Dodávka ovoce a zeleniny pro menzy UK Praha 3-2023
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2023 03.05.2023 11:00
UKKaM - Dodávky čistících tablet pro konvektomaty pro Menzy Univerzity Karlovy Praha a Hradec Králové
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2023 12.05.2023 08:00
UK KaM – Dodávky inventáře pro menzy Univerzity Karlovy v Praze a Hradci Králové
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
nadlimitní Zadáno 27.04.2023 12.05.2023 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016