Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Předběžná tržní konzultace (2) – UK – Výstavba Kampusu Albertov – Biocentrum
Univerzita Karlova, Rektorát
nadlimitní Hodnocení 14.02.2023 28.02.2023 10:00
Dodávka vlnoměru
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2023 01.03.2023 10:00
Tiskařské služby 02-2023
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2023 20.02.2023 09:00
UK - 2.LF - Multifunkční budova (MFB), I.Etapa - BOZP
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
podlimitní Vyhodnoceno 07.02.2023 01.03.2023 12:00
UK - 2.LF - Multifunkční budova (MFB), I.Etapa - TDS
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
podlimitní Vyhodnoceno 07.02.2023 01.03.2023 12:00
Laboratorní materiál 03/2023
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Zadáno 07.02.2023 20.02.2023 10:00
Část 1 Komplexní systém elektronické osobní dozimetrie
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
nadlimitní Hodnocení 03.02.2023 06.03.2023 10:00
Část 2 Sada fantomů pro praktickou výuku radiologické asistence v oblasti radioterapie
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
nadlimitní Hodnocení 03.02.2023 06.03.2023 10:00
Část 3 Sada fantomůpro praktickou výuku radiologické asistence v oblasti nukleární medicíny
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
nadlimitní Hodnocení 03.02.2023 06.03.2023 10:00
Část 4 Sada fantomů pro praktickou výuku radiologické asistence v oblasti radiodiagnostiky
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
nadlimitní Hodnocení 03.02.2023 17.04.2023 10:00
Část 5 Fantomy pro stomatologii
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
nadlimitní Hodnocení 03.02.2023 06.03.2023 10:00
UK2LF - Dodávka simulátorů
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
nadlimitní Zadávání 03.02.2023
LFP – Simulátor pro intervenční radiologii a intervenční kardiologii
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
nadlimitní Zadáno 27.01.2023 27.02.2023 09:00
LF HK - Dodávky spotřebního materiálu do tiskáren v roce 2023 - tonery
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2023 10.02.2023 10:00
UK - KaM – Zprovoznění menzy Jednota
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
VZ malého rozsahu Zadáno 25.01.2023 10.02.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016