Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
UK – KaM dodávka potravin – Hovězí a vepřové maso IV. Q
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2021 01.10.2021 10:00
UK - KaM - Dodávka potravin – Mléčné výrobky a vejce – IV.Q
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2021 01.10.2021 10:00
UK - KaM - Dodávka potravin – Ovoce a zelenina – říjen 2021
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2021 01.10.2021 10:00
UK - KaM - Dodávka potravin – Uzeniny – IV.Q
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2021 01.10.2021 10:00
UK - KaM - Dodávka potravin – Zvěřina – IV.Q
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.09.2021 01.10.2021 10:00
Laboratorní materiál a chemikálie 12-2021
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2021 04.10.2021 09:00
LFP - FRM - Porodní simulátor pro GPK
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2021 04.10.2021 09:00
Laboratorní přístroje (DDHM) 03/2021
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Zadáno 17.09.2021 29.09.2021 10:00
Nábytek 05-2021
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2021 29.09.2021 09:00
PedF – DNS 08 - Pořízení notebooku
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2021 27.09.2021 11:00
Laboratorní materiál 07/2021
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Zadáno 14.09.2021 27.09.2021 10:00
Chemikálie 08/2021
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Zadáno 14.09.2021 27.09.2021 10:00
FSV UK, E-KNIHY II
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd
podlimitní Zadáno 14.09.2021 15.09.2021 14:00
Část 1: Vybavení vyšetřoven
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
nadlimitní Zadáno 13.09.2021 14.10.2021 09:00
UK FTVS – Zateplení bloku A, B, C, D a modernizace fasády bloků E, F, H v objektu Veleslavín
Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu
podlimitní Hodnocení 10.09.2021 25.10.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016