Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
PedF – Nákup tonerů 2023/2024
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2023 24.03.2023 12:00
Drobná ICT 02-2023
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2023 20.03.2023 09:00
UK 1.LF - Skleněné stěny ordinací Stomatologické kliniky v 3.NP budovy 1.LF UK, Kateřinská 32
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2023 23.03.2023 10:00
Laboratorní materiál a chemikálie 04-2023
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2023 20.03.2023 09:00
Drogistické zboží 01-2023
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
nadlimitní Zadáno 06.03.2023 17.03.2023 09:00
Laboratorní materiál a chemikálie 03-2023
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2023 14.03.2023 09:00
UK.KaM-Dodávka technologií pro stravovací provozy - myčka bílého nádobí
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2023 10.03.2023 10:00
Laboratorní materiál a chemikálie 02-2023
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2023 07.03.2023 09:00
UK - KaM – Zprovoznění menzy Jednota – část I. Zdravotechnika opakování
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2023 06.03.2023 10:00
Úprava a regulace stávajícího topného systému v objektu UK PF
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
podlimitní Vyhodnoceno 22.02.2023 06.04.2023 10:00
UK-FF – SB - Nadstavbové úklidové služby 2023-2026
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2023 09.03.2023 12:00
Drobná ICT 01-2023
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2023 07.03.2023 09:00
Laboratorní materiál a chemikálie 01-2023
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
VZ malého rozsahu Zadáno 16.02.2023 27.02.2023 09:00
Kopie: Kopie: UK KaM – Dodávky zvěřiny Hradec Králové 01-2023
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
nadlimitní Zadáno 15.02.2023 27.02.2023 10:00
Kopie: UK KaM – Dodávky uzenin Hradec Králové 01-2023
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
nadlimitní Zadáno 15.02.2023 28.02.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016