Veřejná zakázka: Předběžná tržní konzultace: RUK - UK Point – Energetický audit energetického hospodářství UK

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 8416
Systémové číslo: P24V00000449
Spisová značka: UKRUK/268162/2024
Datum zahájení: 10.05.2024
Nabídku podat do: 24.05.2024 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Předběžná tržní konzultace: RUK - UK Point – Energetický audit energetického hospodářství UK

Stručný popis předmětu:
Univerzita Karlova má v úmyslu provést v tomto a následujícím roce energetický audit svého majetku. Dodavatele energetického auditu bude soutěžit v otevřeném nadlimitním řízení a pro získání informací relevantních pro vytvoření zadávacích podmínek provádí tuto předběžnou tržní konzultaci.
Účelem této Konzultace je seznámení potenciálních dodavatelů se záměrem vyhlášení výše uvedené veřejné zakázky a současně i získání všech informací potřebných pro efektivní, správné a objektivní nastavení zadávacích podmínek k předmětné veřejné zakázce. Zadavatel chce tímto způsobem předcházet možným rizikům, která by se mohla při zadávání veřejné zakázky a případně i následně při jejím plnění vyskytnout.
Předmětem Konzultace bude provedení dotazníkového šetření týkajícího se předmětu veřejné zakázky a eventuálně následné jednání zadavatele s potenciálními dodavateli (prezentace předmětu plnění veřejné zakázky, a především diskuze o technických a smluvních otázkách souvisejících s budoucím plněním).
V průběhu Konzultace budou řešena zejména následující témata:
1) předpokládaná hodnota
2) hodnocení – kritéria kvality
3) doba plnění
4) technická kvalifikace dodavatelů

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Předběžná tržní konzultace
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Rektorát
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  Ovocný trh 560/5
  116 36 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 630019

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
V rámci předběžných tržních konzultací se žádosti o účast ani nabídky nepodávají. Dodavatelé zašlou zadavateli vyplněný Formulář otázek pro účastníky předběžných tržních konzultací a to buď prostřednictvím tohoto el. nástroje E-ZAK nebo na e-mail: ovz@ruk.cuni.cz.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy