Profil zadavatele: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva č. 38 k podání nabídky v rámci dynamického nákupního systému
VZ malého rozsahu Zadáno 15.08.2023 25.08.2023 13:00
Výzva č. 37 k podání nabídky v rámci dynamického nákupního systému
VZ malého rozsahu Zadáno 15.08.2023 25.08.2023 13:00
FSV UK - Plynový hasicí systém pro ochranu serveroven
VZ malého rozsahu Zadáno 21.07.2023 21.08.2023 10:00
Výzva č. 35 k podání nabídky v rámci dynamického nákupního systému
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2023 01.08.2023 13:00
Dodávky kancelářských potřeb pro FSV UK
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2023 02.06.2023 12:00
FSV UK – Vyhledávání uchazečů o studium na Institutu ekonomických studií
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2023 19.05.2023 12:00
FSV UK – Rekonstrukce Děkanátu v budově FSV UK Jinonice – projektová příprava
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2023 15.03.2023 12:00
FSV UK - zajištění přístupu do elektronické databáze ekonomických a finančních dat
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2022 27.10.2022 10:00
Úklidové služby pro FSV UK Jinonice
nadlimitní Zadáno 09.10.2022 14.11.2022 10:00
Úklidové služby pro FSV UK
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2022 19.08.2022 10:00
FSV UK - technické služby k ochraně majetku
nadlimitní Zadáno 22.06.2022 29.08.2022 10:00
FSV UK- IT vybavení (serverové a síťové prvky)
nadlimitní Zadáno 04.04.2022 09.05.2022 12:00
Právní služby pro FSV UK
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2021 24.05.2021 10:00
Dodávky kancelářských potřeb pro FSV UK
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2021 20.04.2021 10:00
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP pro akci „Vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby Rekonstrukce a přístavba Areálu UK Jinonice“
nadlimitní Zadáno 24.06.2019 30.08.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››