Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
<skrytý název>
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Zahájena 29.09.2023 31.10.2023 10:00
UK 1. LF – Přístroj pro neinvazivní měření dysfunkce endotelu koronárních tepen metodou reaktivní hyperemie
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.09.2023 06.10.2023 10:00
UK 1. LF – Plynový chromatograf s FID detektorem a autosamplerem
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
nadlimitní Příjem nabídek 25.09.2023 26.10.2023 10:00
UK 1. LF – Ultrazvukový přístroj pro MRI-TCS fúzi a zobrazování měkkých tkání
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
podlimitní Příjem nabídek 25.09.2023 13.10.2023 10:30
UK 1. LF – Systém pro vizuální stimulaci během fMRI
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
podlimitní Příjem nabídek 25.09.2023 13.10.2023 10:00
FAF UK – Recirkulační chladicí zařízení pro vakuové odparky
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
podlimitní Příjem nabídek 25.09.2023 12.10.2023 10:00
UK – 1.LF – Zajištění marketingových a komunikačních služeb pro projekt NPO - Národní ústav pro výzkum rakoviny
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
nadlimitní Příjem nabídek 21.09.2023 31.10.2023 10:00
UK 1. LF – Laminární boxy třídy II A2 (vertikální proudění) včetně stojanu
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.09.2023 03.10.2023 10:00
FaF UK – Systém pro minimálně invazivní srdeční katetrizaci laboratorních zvířat
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
podlimitní Příjem nabídek 19.09.2023 06.10.2023 10:00
LFP – Zpracování projektové dokumentace pro sportovní halu
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
podlimitní Příjem nabídek 19.09.2023 11.10.2023 09:00
UK 1LF - Rekonstrukce prostor pro proteomickou laboratoř
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.09.2023 27.09.2023 13:00
UK – KaM – Dodávka obalového materiálu a zatavovacích obalů na jídla pro menzy UK - Část 2 - Zatavovací misky na jídlo
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.09.2023 04.10.2023 08:00
UK – KaM – Dodávka obalového materiálu a zatavovacích obalů na jídla pro menzy UK - Část 1 - Obalový materiál pro stravovací provozy
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.09.2023 04.10.2023 08:00
LF HK – NPO – Zdravotní lůžka
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.09.2023 02.10.2023 10:00
Výzva č. 1 - notebooky
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2023 21.09.2023 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40 100  ››