Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
UK KaM - Dodávky ovoce a zeleniny pro menzy UK v Praze na týden od 4.03. - 8.03.2024
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
nadlimitní Zadáno 19.02.2024 29.02.2024 13:30
Výzva 2/2024 Elektromateriál
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
podlimitní Zadáno 19.02.2024 23.02.2024 10:00
Zpracování projektové dokumentace: Menza pro studenty a zaměstnance v budově MFF UK – Malostranské náměstí
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
VZ malého rozsahu Zadáno 16.02.2024 26.02.2024 18:00
LFHK - NPO - Uložiště pro multimediální data pro provoz výukového klinického informačního systému
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Hodnocení 16.02.2024 22.03.2024 10:00
UK - 1.LF - Instalace systému VZT a klimatizace, Studničkova 2 (opakování)
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
podlimitní Hodnocení 15.02.2024 05.03.2024 15:00
LF HK – Ph.D. Infra pro UK – Běžné laboratorní přístroje
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Hodnocení 15.02.2024 08.04.2024 10:00
FAF UK – dodávka Camag HPTLC Software Ultimate
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2024 26.02.2024 10:00
RUK – ÚVT – Dodávka aplikace UK Klíč
Univerzita Karlova, Rektorát
podlimitní Hodnocení 14.02.2024 15.03.2024 12:00
Rámcová dohoda – Zajištění úklidových služeb v objektu IMPAKT MFF UK 2024 – 2026
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2024 26.02.2024 10:00
Kupní smlouva s rámcovým prvkem na dodávku ICT potřeb 2024
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
nadlimitní Zadáno 14.02.2024 26.02.2024 10:00
Laboratorní přístroje, materiál a chemikálie 01-2024
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2024 26.02.2024 09:00
UK KaM - Dodávky ovoce a zeleniny pro menzy UK v Praze na týden od 26.02. - 1.03.2024
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
nadlimitní Zadáno 14.02.2024 22.02.2024 13:30
UK KaM - Dodávky ovoce a zeleniny pro menzu Hradec Králové na týden od 26.2.-1.3.2024
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
nadlimitní Zadáno 14.02.2024 22.02.2024 13:30
Záchranný archeologický výzkum pro Kampus Albertov – budova Biocentra
Univerzita Karlova, Rektorát
nadlimitní Hodnocení 13.02.2024 20.03.2024 12:00
RUK - UK Point - Poradenské a konzultační služby související se zabezpečením povinností UK v případě výjezdů a příjezdů zaměstnanců - ITÁLIE
Univerzita Karlova, Rektorát
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2024 26.02.2024 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016