Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Laboratorní přístroje (DDHM) 06/2022
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Zadáno 20.06.2022 01.07.2022 10:00
Laboratorní přístroje (DDHM) 05/2022
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Zadáno 20.06.2022 01.07.2022 10:00
Laboratorní materiál 05/2022
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Zadáno 20.06.2022 01.07.2022 10:00
Laboratorní materiál 04/2022
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Zadáno 20.06.2022 01.07.2022 10:00
Chemikálie 08/2022
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Zadáno 20.06.2022 01.07.2022 10:00
Eventové zajištění konference EVROPA PROTI INFORMAČNÍMU CHAOSU
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2022 29.06.2022 10:00
PedF – 2022 - Úklid učeben, kanceláří a společných prostor v objektech Pedagogické fakulty UK
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2022 01.07.2022 14:00
Výzva č. 43: FF UK – nákup knih pro projekt KREAS
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2022 30.06.2022 11:00
UK FTVS - Renovace výukových učeben - opakování
Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu
podlimitní Hodnocení 10.06.2022 29.06.2022 10:00
Část 1 (Přikrajovací pracoviště)
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
nadlimitní Hodnocení 09.06.2022 11.07.2022 09:00
Část 2 (Trenažery)
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
nadlimitní Vyhodnoceno 09.06.2022 08.08.2022 09:00
Část 3 (Přístroje výukové kuchyně a další domácí spotřebiče)
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
nadlimitní Hodnocení 09.06.2022 11.07.2022 09:00
Část 4 (Spektrofotometry)
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
nadlimitní Hodnocení 09.06.2022 11.07.2022 09:00
Část 5 (Fotometry)
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
nadlimitní Hodnocení 09.06.2022 11.07.2022 09:00
Část 6 (Výškoměr a váha)
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
nadlimitní Hodnocení 09.06.2022 11.07.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016