Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
UK - 2.LF - Multifunkční budova (MFB), II.ETAPA - TDS
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
nadlimitní Hodnocení 25.04.2024 19.06.2024 10:00
UK2LF - Průtokový cytometr sorter opakovaná VZ
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
nadlimitní Hodnocení 25.04.2024 29.05.2024 10:00
Laboratorní přístroje, materiál a chemikálie 12-2024
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2024 06.05.2024 09:00
FSV UK - Stavební úpravy a interiérové vybavení v objektech Smetanovo nábřeží a Opletalova v Praze, OPAKOVANÁ
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd
podlimitní Vyhodnoceno 25.04.2024 16.05.2024 10:00
Laboratorní přístroje, materiál a chemikálie 11-2024
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2024 11.05.2024 09:00
Laboratorní přístroje, materiál a chemikálie 10-2024
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2024 11.05.2024 09:00
Dodávky polotovarů z drůbežího masa pro menzy Univerzity Karlovy v Praze
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
nadlimitní Zadáno 24.04.2024 21.05.2024 08:00
Dodávky kalibrovaného drůbežího masa pro menzy Univerzity Karlovy v Praze
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
nadlimitní Zadáno 24.04.2024 21.05.2024 08:00
Dodávky chlazeného drůbežího masa pro menzy Univerzity Karlovy v Praze
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
nadlimitní Zadáno 24.04.2024 21.05.2024 08:00
Laboratorní přístroje, materiál a chemikálie 09-2024
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2024 11.05.2024 09:00
PF UK – Prostorová akustika místnost 120
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
podlimitní Zadáno 24.04.2024 15.05.2024 10:00
PF UK – Vybavení interiéru
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
podlimitní Zadáno 23.04.2024 14.05.2024 10:00
PF UK - Osvětlení učeben
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
podlimitní Zadáno 23.04.2024 14.05.2024 10:00
Tiskařské služby 04-2024
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2024 06.05.2024 09:00
Výzva 20/2024 Chemikálie
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
nadlimitní Zadáno 23.04.2024 06.05.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016