Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
RUK – SBZ – Projektant akce Dětská skupina areál Karolinum
Univerzita Karlova, Rektorát
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2023 24.07.2023 10:00
Drogistické zboží 02-2023
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
nadlimitní Zadáno 11.07.2023 24.07.2023 09:00
RUK - ÚVT – Dodávka HW infrastruktury
Univerzita Karlova, Rektorát
nadlimitní Hodnocení 30.06.2023 07.08.2023 10:00
PedF – DNS 12 - Pořízení ICT techniky pro projekty „Diferenciace (ESF)“ a „GAUK 295423“
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
podlimitní Zadáno 30.06.2023 13.07.2023 13:00
UK KaM – Mytí oken 2023
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.06.2023 12.07.2023 14:00
Chemikálie 14/2023
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Zadáno 27.06.2023 11.07.2023 10:00
Chemikálie 12/2023
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Zadáno 27.06.2023 11.07.2023 10:00
LFP – NPO – Upgrade vyhodnocovacího systému pro multimodalitní diagnostiku
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
nadlimitní Zadáno 27.06.2023 28.07.2023 09:00
Framework agreement for the provision of programming services
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
nadlimitní Hodnocení 27.06.2023 28.07.2023 09:00
LFP - Napojení areálové kanalizace kampusu UniMeC na Roudenský kanalizační sběrač – zhotovitel stavby
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2023 10.07.2023 09:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2024
Univerzita Karlova, Rektorát
nadlimitní Zadáno 22.06.2023
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2024
Univerzita Karlova, Rektorát
nadlimitní Zadáno 22.06.2023
FAF UK – Dodávka UHPLC čerpadla pro on-line SPE
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
podlimitní Zadáno 22.06.2023 12.07.2023 10:00
Tiskařské služby 07-2023
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2023 03.07.2023 09:00
AV technika 03-2023
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2023 03.07.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016