Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva 22/2024 Chemikálie
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
nadlimitní Zadáno 19.04.2024 30.04.2024 10:00
Drobná ICT 04-2024
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
nadlimitní Zadáno 19.04.2024 30.04.2024 09:00
AV technika 02-2024
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
nadlimitní Zadáno 19.04.2024 30.04.2024 09:00
RUK – ÚVT – Adaptace pokročilých nástrojů pro podporu digitalizace vybraných procesů studijní agendy
Univerzita Karlova, Rektorát
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2024 02.05.2024 12:00
Výzva č. 5 - tisk publikace s názvem Teoretická mechanika/Podolský, vazba V8
Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum
nadlimitní Zadáno 17.04.2024 29.04.2024 10:00
RUK – ÚVT – Zajištění úpravy vyhledávače kurzů Microcredentials
Univerzita Karlova, Rektorát
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2024 30.04.2024 13:00
Dodávky ovoce a zeleniny pro menzy UK v Praze na týden od 29.04. - 03.05.2024
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
nadlimitní Zadáno 16.04.2024 25.04.2024 13:30
UK KaM - Dodávky ovoce a zeleniny pro menzy UK v Hradci Králové na týden od 29.04. - 03.05.2024
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
nadlimitní Zadáno 16.04.2024 25.04.2024 13:30
FaF – Telemetrický systém měření arteriálního krevního tlaku
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Hodnocení 16.04.2024 03.06.2024 10:00
FAF UK – Ultrazvukový homogenizátor
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Zadáno 15.04.2024 20.05.2024 10:00
FAF UK – dodávka přístrojového vybavení – recirkulační chladící zařízení, 2x membránová vývěva
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Hodnocení 15.04.2024 20.05.2024 10:00
UK KaM – Dodávka a montáž zařízení provozu na výrobu pizze pro menzu Univerzity Karlovy v Praze
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
nadlimitní Zadáno 15.04.2024 26.04.2024 07:00
UK KaM – Přestavba objektu č.5 na kolej – Praha, Hostivař - Zhotovitel stavby
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
podlimitní Hodnocení 15.04.2024 13.06.2024 10:00
Laboratorní přístroje, materiál a chemikálie 07-2024
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2024 26.04.2024 09:00
Drogistické zboží 02-2024
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
nadlimitní Zadáno 15.04.2024 26.04.2024 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016