Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nábytek 01-2021
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2021 22.02.2021 09:00
Centrální nákup xerografického papíru na rok 2021
Univerzita Karlova, Rektorát
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2021 01.03.2021 10:00
Laboratorní materiál a chemikálie 02-2021
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2021 16.02.2021 09:00
PedF – Nákup kancelářského materiálu 2021/2022
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2021 17.02.2021 13:00
Laboratorní materiál a chemikálie 01-2021
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2021 15.02.2021 09:00
UK FTVS – Centrum zdravotní a pohybové výchovy pro studenty se specifickými potřebami – kampus Veleslavín
Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu
podlimitní Zadáno 28.01.2021 09.03.2021 10:00
LFP – Dodávka respirátorů
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.01.2021 03.02.2021 09:00
LF HK - Rámcová dohoda na laboratorní králíky
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Zadáno 18.01.2021 22.02.2021 10:00
RUK – ÚVT – jednotná licenční platforma pro vědecko-výzkumné výpočty MATLAB, centrální celouniverzitní model
Univerzita Karlova, Rektorát
VZ malého rozsahu Zadáno 14.01.2021 22.01.2021 10:00
Chemikálie 01/2021
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Zadáno 12.01.2021 25.01.2021 10:00
Předběžná tržní konzultace: Centrální nákup xerografického papíru na rok 2021
Univerzita Karlova, Rektorát
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.01.2021 18.01.2021 10:00
PedF – 2020 - Pořízení a instalace ICT a AV vybavení do učeben R107 a M103_2
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
VZ malého rozsahu Zadáno 08.01.2021 25.01.2021 14:00
ÚJOP - Odvoz a likvidace odpadu středisko Poděbrady
Univerzita Karlova, Ústav jazykové a odborné přípravy
VZ malého rozsahu Zadáno 07.01.2021 22.01.2021 08:00
Tiskařské služby 01-2021
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
VZ malého rozsahu Zadáno 06.01.2021 18.01.2021 09:00
LFP - Úklid experimentálních laboratoří a Modré posluchárny formou náhradního plnění
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
VZ malého rozsahu Zadáno 22.12.2020 08.01.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016