Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
PedF – Nákup a instalace řídící, ozvučovací, záznamové, projekční a ovládací techniky pro Aulu Pedagogické fakulty UK
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2018 22.05.2018 12:00
Zkvalitnění studijního prostředí na FaF UK v Hradci Králové – dodávka vybavení – ATR krystaly
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Zadáno 09.05.2018 14.06.2018 12:00
Zkvalitnění studijního prostředí na FaF UK v Hradci Králové – dodávka vybavení - přenosný ponorný chladič
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Zadáno 09.05.2018 14.06.2018 10:00
RUK SBZ - Poskytování autorizovaného servisu zařízení EPS, EZS, ACS a CCTV
Univerzita Karlova, Rektorát
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2018 22.05.2018 10:00
RUK SBZ - Poskytování autorizovaného servisu telefonních ústředen
Univerzita Karlova, Rektorát
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2018 22.05.2018 10:00
PedF – Pořízení studentského serveru pro podporu výuky KITTV
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2018 16.05.2018 10:00
Vytvoření infrastruktury pro Centrum e-learningu“ – dodávka strojů a zařízení – opakování část C a D
Univerzita Karlova, Rektorát
podlimitní Vyhodnoceno 30.04.2018 25.05.2018 11:00
PedF – Modernizace jazykové laboratoře
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2018 10.05.2018 11:00
Rámcová dohoda na nákup spotřebního materiálu pro tiskárny a kopírky – tonery
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2018 25.04.2018 10:00
Tandemový hmotnostní spektrometr typu trojitého kvadrupólu ve spojení s kapilární elektroforézou
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Zadáno 17.04.2018 24.05.2018 10:00
LFP - "Dodávka ICT pro 2018/2019 formou náhradního plnění"
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
podlimitní Zadáno 13.04.2018 03.05.2018 08:00
Zkvalitnění studijního prostředí na FaF UK v Hradci Králové – dodávka dvou thermocyklerů
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Zadáno 13.04.2018 25.05.2018 10:00
Zkvalitnění studijního prostředí na FaF UK v Hradci Králové – dodávka plynového chromatografu
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Zadáno 13.04.2018 22.05.2018 11:00
Dodávka AV a IT techniky pro Právnickou fakultu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
nadlimitní Zadáno 12.04.2018 16.05.2018 09:00
PedF - Nákup notebooků 2018 – 2. výzva
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2018 17.04.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016