Veřejná zakázka: UK – FF – Rekonstrukce a dostavba objektů Opletalova 47 a 49 – stavební práce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6210
Systémové číslo: P22V00000592
Spisová značka: UKFF/433522/2022
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-033502
Datum zahájení: 18.08.2022
Nabídku podat do: 05.12.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: UK – FF – Rekonstrukce a dostavba objektů Opletalova 47 a 49 – stavební práce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci a dostavbě stávajících objektů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy („FF UK“) ul. Opletalova 985/47, 986/49, Praha 1.
Předmět veřejné zakázky je specifikován zadávací dokumentací, zejména pak smlouvou o dílo, která je přílohou zadávací dokumentace č. 1 a projektovou dokumentací, která tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo. V souvislosti s projektovou dokumentací zadavatel pro upřesnění uvádí, že tato představuje rovněž podklad pro dodávky mobiliáře a audiovizuální techniky a počítačů. Na tyto dodávky zadavatel vypíše zvláštní (oddělené) zadávací řízení a nejsou předmětem této veřejné zakázky. Tyto části jsou ve výkazu výměr zvýrazněny červeně a dodavatel je nebude oceňovat (ponechá ocenění „0“).
Zadavatel předpokládá, že předmět veřejné zakázky bude částečně spolufinancován z národních rozpočtových prostředků České republiky – Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, konkrétně z Programu 133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  nám. Jana Palacha 2
  116 38 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 631950

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky