Veřejná zakázka: UK – 3. LF – Rekonstrukce výtahů v budově A

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6220
Systémové číslo: P22V00000602
Spisová značka: UK3LF/442565/2022
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 23.08.2022
Nabídku podat do: 12.09.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: UK – 3. LF – Rekonstrukce výtahů v budově A
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky s názvem „UK – 3. LF – Rekonstrukce výtahů v budově A“ jsou projekční, stavební a montážní práce a s tím spojené dodávky zboží a služeb. Dílo zahrnuje kompletní rekonstrukci (kompletní výměny) dvou trakčních samostatných osobonákladních výtahů v budově A na adrese Ruská 87, Praha 10. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu plnění provést veškeré dodávky, práce a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání předmětu plnění a jeho uvedení do řádného provozu včetně zpracování projektové dokumentace, získání potřebných veřejnoprávních povolení vč. následného kolaudačního souhlasu, vše v souladu platnými právními předpisy a technickými normami platnými na území České republiky. Součástí plnění je i demontáž stávajících výtahů včetně její doložitelné ekologické likvidace, jakožto i doložitelná ekologická likvidace dalšího odpadu vzniklého při realizaci díla. Podrobný popis předmětu plnění je uveden v technické specifikaci, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 900 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  Ruská 2411/87
  100 00 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-028851

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky