Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
UK - KaM - Dodávka potravin – Drůbeží maso 4. - 8. 2022
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2022 23.03.2022 10:00
UK - KaM - Dodávka potravin – Koloniál 4. - 8. 2022
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2022 23.03.2022 10:00
UK - KaM - Dodávka potravin – Brambory 4 - 8 2022
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2022 23.03.2022 10:00
UK – KaM dodávka potravin – Hovězí a vepřové maso 4. - 8. 2022
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2022 23.03.2022 10:00
LF HK – ERDF II – Simulátor bronchoskopie
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Zadáno 15.03.2022 15.04.2022 11:00
UJOP - Výběr dodavatele služeb v oblasti BOZP a PO
Univerzita Karlova, Ústav jazykové a odborné přípravy
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2022 17.03.2022 08:00
Pořízení scintilačních elementů z wolframanu olovnatého III
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
podlimitní Hodnocení 08.03.2022 18.03.2022 17:00
Výzva č. 40: FF UK – nákup knih pro projekt KREAS
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2022 21.03.2022 11:00
RUK - ÚKUK - Nákup e-knih vydavatele Emerald Publishing
Univerzita Karlova, Rektorát
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2022 14.03.2022 10:00
UK - 1.LF – Půdní vestavba, U Nemocnice 5
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
podlimitní Hodnocení 03.03.2022 24.03.2022 14:00
Drobná ICT 03-2022
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
nadlimitní Zadáno 01.03.2022 15.03.2022 09:00
PedF – Nákup tonerů 2022/2023
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.03.2022 11.03.2022 15:00
LF HK - Dodávky spotřebního materiálu do tiskáren v roce 2022 - tonery
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2022 11.03.2022 10:00
Výzva č. 39: FF UK – nákup knih pro projekt KREAS
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2022 14.03.2022 11:00
FaF UK - Vysokootáčková chlazená centrifuga
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Zadáno 28.02.2022 25.04.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016