Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
UK KaM - Dodávky lahůdek pro menzy UK v Praze
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
nadlimitní Zadáno 27.02.2024 11.03.2024 08:00
RUK – ÚVT – Datový sklad - Studium UK
Univerzita Karlova, Rektorát
podlimitní Zadáno 26.02.2024 13.03.2024 12:00
RUK - ÚVT - Analýza a tvorba zadávací dokumentace modulu Formuláře a elektronizace postupů
Univerzita Karlova, Rektorát
nadlimitní Zadáno 26.02.2024 12.03.2024 12:00
FAF UK - Chromatografická pumpa
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Zadáno 26.02.2024 28.03.2024 10:00
UK KaM - Dodávky ovoce a zeleniny pro menzy UK v Praze na týden od 11.03. - 15.03.2024
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
nadlimitní Zadáno 26.02.2024 07.03.2024 13:30
UK KaM - Dodávky ovoce a zeleniny pro menzy UK v Hradci Králové na týden od 11.03. - 15.03.2024
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
nadlimitní Zadáno 26.02.2024 07.03.2024 13:30
UK-KaM-Dodávka jídelních stolů a židlí pro stravovací provoz Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze - Část 2 - Židle
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2024 08.03.2024 08:00
UK-KaM-Hygienické audity stravovacích provozů Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2024 28.03.2024 08:00
RUK – SBZ – TDS a BOZP pro rekonstrukci stavebních a technických součástí záložního zdroje Karolinum
Univerzita Karlova, Rektorát
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2024 01.03.2024 10:00
Digitalizace vybraných agend
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2024 27.02.2024 10:00
UK KaM - Dodávky ovoce a zeleniny pro menzy UK v Hradci Králové na týden od 4.03. - 8.03.2024
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
nadlimitní Zadáno 19.02.2024 29.02.2024 13:30
UK KaM - Dodávky ovoce a zeleniny pro menzy UK v Praze na týden od 4.03. - 8.03.2024
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
nadlimitní Zadáno 19.02.2024 29.02.2024 13:30
Výzva 2/2024 Elektromateriál
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
podlimitní Zadáno 19.02.2024 23.02.2024 10:00
Zpracování projektové dokumentace: Menza pro studenty a zaměstnance v budově MFF UK – Malostranské náměstí
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
VZ malého rozsahu Zadáno 16.02.2024 26.02.2024 18:00
LFHK - NPO - Uložiště pro multimediální data pro provoz výukového klinického informačního systému
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Zadáno 16.02.2024 22.03.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016